Internationale gemeenschap moet protesteren tegen plan Iran om vingers van gevangenen te amputeren
© Getty Images

Internationale gemeenschap moet protesteren tegen plan Iran om vingers van gevangenen te amputeren

Internationale gemeenschap moet protesteren tegen plan Iran om vingers van gevangenen te amputeren

De internationale gemeenschap moet alle beschikbare diplomatieke middelen gebruiken om te voorkomen dat de Iraanse autoriteiten de vingers van acht mannen amputeren.

Volgens informatie die Amnesty International kreeg, hebben de autoriteiten de mannen laten weten dat ze de komende dagen worden overgebracht naar een gevangenis waar met een guillotine enkele vingers worden geamputeerd.

Zeker drie gevangenen werden in zeer oneerlijke processen veroordeeld op basis van ‘bekentenissen’ die na marteling werden verkregen.

Vorm van marteling

Het amputeren van de vingers van gevangenen is een vorm van marteling. Het voornemen van de autoriteiten toont opnieuw dat het strafrechtsysteem in Iran onmenselijk is en dat marteling er is toegestaan. Dat is een misdrijf volgens internationaal recht.

Amnesty’s oproep

‘We roepen de internationale gemeenschap op om snel in te grijpen om te voorkomen dat deze vonnissen worden uitgevoerd’, zegt Diana Eltahawy van Amnesty International. ‘Ze moeten de Iraanse autoriteiten ook oproepen om alle vormen van lijfstraffen af ​​te schaffen. Het is onaanvaardbaar dat de autoriteiten in Iran straffeloos doorgaan met het plegen van dit soort wreedheden.’

Amputaties mogelijk snel uitgevoerd

Hadi Rostami, Mehdi Sharfian en Mehdi Shahivand werden op 15 mei 2022 naar de Iraanse hoofdstad Teheran overgebracht. Van de overige vijf gevangenen is de naam van één bekend, Yaghoub Fazeli. Amnesty International heeft de namen van de anderen niet kunnen achterhalen. Alle acht werden veroordeeld vanwege diefstal en en werden veroordeeld tot amputatie van hun vingers. Amnesty International begrijpt dat de vonnissen door het Hooggerechtshof zijn bevestigd en naar het Bureau voor de Uitvoering van de Straffen zijn gestuurd. Dit betekent dat amputaties op elk moment kunnen worden uitgevoerd.

De autoriteiten lieten de mannen op 8 juni 2022 weten dat ze naar de beruchte Evin-gevangenis in Teheran of de Rajai Shahr-gevangenis in Karaj zouden worden overgebracht om het vonnis te voltrekken. Dat werd om onbekende redenen op het laatste moment uitgesteld. Iraanse mensenrechtenactivisten meldden dat vorige maand een guillotine naar de medische kliniek van de Evin-gevangenis is gebracht. Volgens hen hebben de autoriteiten daar op 31 mei 2022 vier vingers geamputeerd van een gevangene.

Iran schendt BuPo-verdrag

Onmenselijke straffen zoals amputatie zijn marteling en een misdrijf volgens het internationaal recht en verboden op grond van artikel 7 van het internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (BUPO-verdrag), waarbij Iran partij is. Iran is wettelijk verplicht marteling onder alle omstandigheden en zonder uitzondering te verbieden en te bestraffen.

Desondanks voorziet het Islamitische Wetboek van Strafrecht in Iran ook in andere lijfstraffen die neerkomen op marteling, waaronder zweepslagen, mensen blind maken, kruisiging en steniging.

Achtergrond

Hadi Rostami en Mehdi Shahivand gingen op 29 mei 2022 in hongerstaking om te protesteren tegen hun vonnis. Ze beëindigden hun hongerstaking op 2 juni 2022 nadat ambtenaren hen hadden verzekerd dat ze gratie zouden krijgen.

Hadi Rostami, Mehdi Sharfian en Mehdi Shahivand hadden tijdens de onderzoeksfase van hun zaken geen toegang tot een advocaat. De rechtbanken vertrouwden op de afgedwongen ‘bekentenissen’ die waren verkregen na marteling, ondanks het feit dat de beklaagden die tijdens hun proces hadden ingetrokken. De autoriteiten hebben geen onderzoek gelast naar de beschuldigingen van marteling. Amnesty International had inzage in de uitspraken van de rechter. Daarin staat dat ‘vier vingers van hun rechterhand volledig worden afgesneden, zodat alleen de palm van hun handen en duimen over blijven’.

Eerdere plannen om de amputaties uit te voeren, werden in september 2020 stopgezet na internationale druk.

In februari 2021 kreeg Hadi Rostami 60 zweepslagen nadat hij was veroordeeld vanwege ‘het verstoren van de orde in de gevangenis’. Hij ging onder meer in hongerstaking uit protest tegen de onmenselijke gevangenisomstandigheden. Hij heeft in de gevangenis twee keer een zelfmoordpoging ondernomen waarna hij met gezondheidsproblemen kampt.