Het leger in Indonesië laat het niet over zijn kant gaan als mensen zich kritisch uitlaten over zijn handel en wandel
© AWG97/CC BY-SA 4.0

Indonesië: gearresteerd voor een liedje

Indonesië: gearresteerd voor een liedje

Mensenrechtenverdediger Robertus Robet uit Indonesië kan 6 jaar cel krijgen voor een online video waarop hij zich kritisch uitlaat over het leger.

Op het filmpje is te zien hoe hij, staand voor het presidentieel paleis in Jakarta, in een toespraak de ontwikkelingen in het huidige Indonesië in een historische context plaatst. De regering is van plan om meer militairen toe te laten op posities binnen ministeries en andere overheidsinstellingen.

Robet vergelijkt dat met het tijdperk van de “Nieuwe Orde” (1966-1998), toen het leger een grote rol speelde in het landsbestuur. Op de video zingt hij ook een kritisch liedje over het toenmalige leger. Robet voerde in die tijd actie voor meer democratie. Hij is ook medeoprichter van Amnesty Indonesië.

Schaamteloos en belachelijk

In de nacht van 7 maart werd Robet gearresteerd en de volgende dag weer vrijgelaten. Hij is aangeklaagd voor smaad vanwege het beledigen van een autoriteit of een publieke instelling.

Robets arrestatie is ‘een schaamteloze en belachelijke poging om hem te intimideren en het zwijgen op te leggen vanwege zijn vreedzame kritiek op het leger,’ zegt Usman Hamid van Amnesty Indonesië. ‘Hij is een academicus die zich aan niets anders schuldig heeft gemaakt dan uiting geven aan zijn opvattingen over voorstellen om hogere legerofficieren op machtsposities binnen de overheid te plaatsen. De politie moet haar ongefundeerde aanklachten tegen Robertus laten vallen en ervoor zorgen dat hij en zijn gezin niet strafbaar worden gesteld.’