Een politiekordon drijft vreedzame demonstranten samen in de Poolse hoofstad Warschau, 18 november 2020
© Grzegorz Zukowski

In Polen gaat het harde politieoptreden tegen demonstrerende vrouwen onverminderd door

In Polen gaat het harde politieoptreden tegen demonstrerende vrouwen onverminderd door

De Poolse autoriteiten gebruiken een reeks aan maatregelen om op hardhandige wijze een einde te maken aan vreedzame protesten tegen het inperken van de toegang tot abortus.

Polen heeft de afgelopen vier weken te maken gehad met een buitengewone golf van protesten in het hele land. In een briefing roept Amnesty International de Poolse autoriteiten op om het recht op vrijheid van vreedzame vergadering te handhaven en een einde te maken aan mensenrechtenschendingen die begaan worden bij het tegengaan van de protesten.

Amnesty International documenteerde  buitensporige geweld van de autoriteiten, waaronder het gebruik van pepperspray, de criminalisering van vreedzame demonstranten en het aanzetten tot geweld tegen demonstranten door overheidsfunctionarissen.

Buitensporig politiegeweld

Woensdag 18 november 2020 leek de zaak te escaleren toen de demonstranten zich vreedzaam verzamelden voor het openbare televisiegebouw in Warschau. Een politiekordon dreef hen bijeen, samen met de journalisten die verslag deden van het protest, en de politie gebruikte pepperspray. Deze tactiek is omstreden omdat ook omstanders bij de demonstratie betrokken raken en het risico op detentie lopen. Op woensdag en donderdag werden tientallen vreedzame demonstranten opgepakt.

Ook recht op demonstratie ingeperkt

‘Geconfronteerd met een bijna totaal verbod op abortus, hebben mensen in Polen zich op indrukwekkende wijze gemobiliseerd,’ zegt zegt Nils Muižnieks van Amnesty International. ‘De autoriteiten grijpen de protesten tegen de inperking van het recht op abortus ook aan om het recht op vreedzame demonstratie in te perken.’

Vrouwen van alle leeftijden, van meisjes tot grootmoeders, hebben zich aangesloten bij de vreedzame protesten om hun rechten terug te eisen. Amnesty is geschokt over het buitensporige politiegeweld, de beschuldigingen tegen demonstranten en toespraken van overheidsfunctionarissen die verder geweld tegen hen zouden kunnen aanmoedigen.

Amnesty’s oproep

Draginja Nadazdin, directeur van Amnesty Polen roept de Poolse autoriteiten op een einde te make aan het exessieve politiegweld. ‘Het recht op vreedzame samenkomst moet worden beschermd en er moet een einde komen aan het schenden van seksuele en reproductieve rechten.’

 

Lees meer over de mensenrechtensituatie in Polen.