Een jongen uit de Jemenitische stad Taez kijkt uit over de verwoeste gebouwen, 3 februari 2016.
© Ahmad Al-Basha/AFP/Getty Images

Huthi-autoriteiten in Jemen moeten ter dood veroordeelde journalisten vrijlaten

De feitelijke Huthi-autoriteiten in Jemen moeten de doodvonnissen vernietigen en de onmiddellijke vrijlating bevelen van vier Jemenitische journalisten die ter dood veroordeeld zijn na een buitengewoon oneerlijk proces.

‘De autoriteiten van Jemen moeten het doodvonnis intrekken en de vier journalisten onmiddellijk vrijlaten’, zegt Lynn Maalouf van Amnesty International. ‘Ook moet iedereen direct worden vrijgelaten die werd opgepakt om politieke rekeningen te vereffenen of controle uit te oefenen – onder wie journalisten, mensenrechtenverdedigers, politieke tegenstanders en leden van religieuze minderheden. De de facto autoriteiten zijn verplicht de fundamentele rechten van mensen te respecteren.’

Al 4 jaar gevangen

Sinds 2015 houden de Huthi-autoriteiten Akram Al-Walidi, Abdelkhaleq Amran, Hareth Hamid en Tawfiq Al-Mansouri gevangen zonder aanklacht of proces. Ze werden onder meer slachtoffer van gedwongen verdwijning, zaten met tussenpozen incommunicado gevangen – waarbij geen contact met de buitenwereld mogelijk is – ze werden geslagen en kregen geen medische zorg. De gespecialiseerde strafrechtbank in de hoofdstad Sanaa legde hen in april 2020 het doodvonnis op. De vier zijn daartegen in beroep gegaan.

Al-Mansouri ernstig ziek

Het is slecht gesteld met de gezondheid van Tawfiq al-Mansouri. Hij heeft een prostaataandoening, hartklachten en diabetes. Amnesty sprak een voormalige gedetineerde die met de vier journalisten gevangenzat in het Central Security Camp in Sanaa. Die bevestigde dat hun medische behandeling was ontzegd, dat ze onder erbarmelijke omstandigheden werden vastgehouden en dat familiebezoek werd geweigerd. Per dag mochten ze een half uur water gebruiken, via het kraanwater van het toilet. De broer van Tawfiq vertelde Amnesty ook dat familie hem zelfs geen medicijnen mocht brengen, ondanks het feit dat ze van vrijgelaten gevangenen vernamen dat Tawfiq’s gezondheid zeer zorgwekkend was. Tawfiq al-Mansouri mag sinds 2020 niet voor behandeling naar een ziekenhuis worden overgebracht.

Achtergrond

Alle partijen bij het conflict in Jemen maken zich schuldig aan ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder willekeurige detentie, gedwongen verdwijning, marteling en andere vormen van mishandeling, en berechting in oneerlijke processen.

In de gebieden die ze controleren, hebben Huthi-troepen willekeurig critici vastgehouden. Journalisten, mensenrechtenverdedigers, leden van de Bahai-gemeenschap en talloze anderen worden onderworpen aan oneerlijke processen, incommunicado gevangenschap en gedwongen verdwijning.

In mei 2021 publiceerde Amnesty International een rapport waarin verslag gedaan wordt van de ervaringen van een groep gevangenen die niet aan gevechten deelnamen en die in 2020 werden vrijgelaten als onderdeel van politieke overeenkomsten. Onder meer journalisten, politieke tegenstanders en leden van de religieuze Bahai-minderheid werden onwettig vastgehouden en gemarteld, soms wel 7 jaar lang. Na hun vrijlating werden de Bahai’s gedwongen in Ethiopië in ballingschap te gaan. Acht andere gedetineerden, onder wie zeven journalisten, werden verbannen naar andere delen van het land.

De omstandigheden in de door Huthi gerunde gevangenissen zijn erbarmelijk. De cellen zijn overvol, er is onvoldoende voedsel en schoon drinkwater en de sanitaire voorzieningen zijn er slecht.

Reporters Without Borders heeft gemeld dat 14 journalisten momenteel vanwege hun werk in Jemen worden vastgehouden en dat in 2022 twee journalisten zijn vermoord.

Amnesty International is tegen de doodstraf, altijd, overal en voor iedereen. De doodstraf is een schending van het recht op leven en de ultieme wrede, onmenselijke en vernederende straf.

 

Lees meer over Amnesty’s standpunt over de doodstraf.