Gay pride bij het Hongaarse parlement in 2018
© AFP via Getty Images

Hongarije: wetsvoorstel nieuwe frontale aanval op lhbti’ers (update)

Op 15 juni stemt het Hongaarse parlement over een wetswijziging die lhbti’ers verder stigmatiseert. Het voorstel verbiedt lesmaterialen en advertenties die seks met iemand van hetzelfde geslacht of het bevestigen van iemands genderidentiteit onder kinderen ’populariseren’ of alleen maar schetsen.

Update 21 juni:
Op maandag 21 juni is er een solidariteitsdemonstratie bij het Homomonument in Amsterdam. Hier spreken vertegenwoordigers van Amnesty International, COC, verschillende LGBTI-organisaties en politieke partijen. Aanvang: 16:45 uur.

Update 15 juni:
Het Hongaarse parlement stemde voor de wetswijziging. De dag ervoor waren nog 10.000 mensen de straat opgegaan in de Hongaarse hoofdstad Boedapest om ertegen te protesteren en solidariteit te tonen met lhbti’ers. Dat mocht helaas niet baten. ‘Lhbti’ers hebben meer nodig dan de steun van demonstranten. De EU en haar lidstaten moeten snel stappen ondernemen en dit onderwerp bespreken tijdens de volgende Algemene Vergadering van de Europese Raad. Zij moeten ervoor zorgen dat de EU een veilige plek is voor lhbti’ers’, zegt David Vig, directeur van Amnesty Hongarije.

’Deze voorstellen doen sterk denken aan de beruchte Russische anti-homopropagandawet’, zegt David Vig, directeur van Amnesty Hongarije. ‘Zij zullen lhbti’ers verder stigmatiseren en hen blootstellen aan meer discriminatie in wat toch al een vijandige omgeving is voor lhbti’ers en zij die daarvoor worden aangezien.’

Pedofilie en lhbti’ers in 1 wet

‘De wetswijzigingen worden verbonden aan een wet die kindermisbruik bestrijdt. De Hongaarse autoriteiten lijken daarmee met opzet pedofilie in verband te willen brengen met lhbti’ers.’

‘Dit komt een week nadat Hongarije het voorzitterschap van de ministerraad van de Raad van Europa overnam. Dat toont aan hoe roekeloos de regering-Orban is geworden in het gebruik van haatdragend populisme tegen minderheden. De EU en haar lidstaten moeten van de Hongaarse autoriteiten eisen dat zij het wetsvoorstel aanpassen voordat er op 15 juni over wordt gestemd.’

Achtergrond

Volgens de wetswijzigingen mogen media-uitingen die ‘homoseksualiteit propageren of bevatten’ niet getoond worden aan mensen onder de achttien. Advertenties die ‘afwijkingen van iemands biologische sekse of genderveranderingen’ tonen of ‘homoseksualiteit propageren of bevatten’ mogen niet toegankelijk zijn voor iedereen jonger dan achttien. Dergelijke uitingen in tv- en radioreclames mogen alleen tussen 10 uur ’s avonds en 5 uur ’s ochtends worden uitgezonden. Wie deze verboden schendt, kan een boete krijgen of de uitzendrechten verliezen.

Volgens het voorstel mag er op scholen ook alleen maar mensenrechtenonderwijs over ‘seksuele oriëntatie’ worden gegeven als dat de ‘constitutionele identiteit van Hongarije’ en de christelijke cultuur respecteert. Ook mag dat onderwijs seks met iemand van hetzelfde geslacht of het bevestigen van iemands genderidentiteit niet propageren.

Lees hier meer informatie.

Meer over dit onderwerp