Solidariteitsactie van Amnesty Nederland met Hongarije (2018).
© Jordi Huisman

Hongarije: ‘ngo-wet’ ingetrokken maar vervangend wetsvoorstel zeer zorgwekkend

Hongarije: ‘ngo-wet’ ingetrokken maar vervangend wetsvoorstel zeer zorgwekkend

De Hongaarse regering heeft aangekondigd de zogenaamde ‘ngo-wet’ te zullen intrekken, een gevaarlijke wet die het onafhankelijke werk van niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) stigmatiseert en beperkingen oplegt. Het vervangende voorstel baart zorgen.

In februari startte de Europese Commissie een inbreukprocedure tegen Hongarije, nadat het Europees Hof van Justitie vorig jaar al had vastgesteld dat de wet in strijd was met het EU-recht. Hierdoor konden er financiële sancties volgen.

‘De wet was een gevaarlijk instrument van de regering Orbán, bedoeld om onafhankelijke ngo’s, die essentieel werk doen om de autoriteiten ter verantwoording te roepen en kwetsbare groepen te steunen, het zwijgen op te leggen’, zegt Dávid Vig, directeur van Amnesty International Hongarije. ‘Het beperkte hun werk op onredelijke gronden die zonder twijfel politiek gemotiveerd waren.’

Bedreiging maatschappelijk middenveld

Ook al verwelkomt Amnesty International het schrappen van de wet, er zijn grote zorgen over het voorstel dat is ingediend om deze zogenaamde ‘LexNGO’-wet te vervangen. Ook dat wetsvoorstel bedreigt de onafhankelijkheid van het maatschappelijk middenveld. ‘Het verplicht de nationale rekenkamer om jaarlijks te rapporteren over de financiële status van ngo’s die het publieke domein beïnvloeden, en stelt de autoriteiten mogelijk in staat om deze selectief te controleren’, aldus Dávid Vig. ‘Dit zou voor ngo’s een extra, onnodige administratieve last met zich meebrengen. Het is duidelijk een nieuwe poging van de Hongaarse regering om hun werk zo moeilijk mogelijk te maken.’

Daarnaast discrimineert het nieuwe wetsvoorstel specifieke ngo’s, aangezien religieuze, sport- en nationale minderheidsorganisaties zouden worden vrijgesteld van deze strikte controles. Ngo’s in Hongarije moeten al transparant opereren, dit wetsvoorstel is volgens Amnesty slechts een nieuw repressief instrument voor de regering om kritieke organisaties verder te stigmatiseren en de nek om te draaien.

Amnesty’s oproep

‘Amnesty International roept de Hongaarse autoriteiten op om met ngo’s in gesprek te gaan, voordat ze verdergaan met nieuwe wetgeving, zodat rekening wordt gehouden met hun kritiek’, zegt Dávid Vig. ‘De autoriteiten moeten een einde maken aan hun harde optreden tegen het maatschappelijk middenveld. We roepen de regering op om te stoppen met het beperken en stigmatiseren van ngo’s, en om een omgeving te garanderen waarin ze vrij en onafhankelijk hun essentiële werk kunnen uitvoeren zonder angst voor represailles.’