Solidariteitsactie van Amnesty Nederland voor collega's in Hongarije

Hongarije: arbeidsdiscriminatie van vrouwen toegenomen door corona

Hongarije kende al genderongelijkheid op de werkvloer, maar door de coronacrisis is de directe en indirecte arbeidsdiscriminatie van vrouwen er alleen maar toegenomen. Dit staat in het vandaag verschenen Amnesty-rapport No working around it: Gender-based discrimination in Hungarian workplaces.

Doordat kinderdagverblijven en scholen in Hongarije sinds de lockdown zijn gesloten, zagen veel vrouwen zich gedwongen hun baan op te geven om voor hun kinderen te zorgen. ‘Zwangere vrouwen en vrouwen met kleine kinderen werden al achtergesteld, maar sinds de coronacrisis is dit alleen maar toegenomen,’ zegt Krisztina Tamás-Sáróy van Amnesty International. ‘De autoriteiten komen hun verplichting niet na om genderdiscriminatie op de werkvloer uit te bannen door werkgevers toe te staan de rechten van vrouwen met voeten te treden.’ Hongaarse wetten schrijven een gelijke behandeling van mannen en vrouwen voor. Maar werkgevers maken dankbaar gebruik van de mazen in deze wetten.

Zwangere vrouwen de dupe

Dat heeft met name gevolgen voor zwangere vrouwen. Werkgevers zeggen hun arbeidscontract op zodra ze horen dat een vrouw zwanger is. Dit is volgens de Hongaarse arbeidswet verboden, maar werkgevers vinden altijd wel een reden voor ontslag, zoals ‘ongepast gedrag’. Ook weten veel werknemers niet dat zij na terugkeer van zwangerschapsverlof recht hebben op dezelfde of een vergelijkbare baan. In de praktijk krijgen zij vrijwel nooit dezelfde baan terug.

Angst voor represailles

Veel werknemers weten niet wat hun rechten zijn en zijn daardoor een makkelijke speelbal voor hun werkgever. Werkgevers weigeren vrouwen die dat willen bijvoorbeeld na hun zwangerschap in deeltijd te laten werken, ondanks een wettelijke verplichting om dit toe te staan. Vrouwen zijn ook vaak bang voor represailles wanneer ze discriminatie zouden melden bij hun werkgever of bij de Autoriteit Gelijke Behandeling, of wanneer ze een rechtszaak zouden aanspannen.

‘Hoewel de pandemie elk aspect van ons leven beïnvloedt, mag het geen excuus zijn om de rechten van vrouwen op de werkvloer verder te ondermijnen,’ zegt Dávid Vig Amnesty Hongarije. ‘Bovenal mag zwangerschap of moederschap in de eenentwintigste eeuw geen stigma worden. Werkgevers moeten juist meer doen om vrouwen met kinderen een flexibeler en vriendelijker werkomgeving aan te bieden. Een dergelijke aanpak komt op de lange termijn zowel werkgevers als werknemers ten goede.’

 

 

Meer over dit onderwerp