Bestuursvoorzitter van de Hogeschool Rotterdam, Ron Bormans, zet zijn handtekening onder het manifest waarmee hoger-onderwijsinstellingen beloven zich in te zetten voor het bestrijden van seksueel geweld onder studenten
© Hans Tak

Hogeschool Rotterdam ondertekent als eerste hogeschool Amnesty-manifest tegen seksueel geweld

De Hogeschool Rotterdam ondertekende vandaag als eerste Nederlandse hogeschool het manifest tegen seksueel geweld dat Amnesty International samen met studenten opstelde.

De bestuursvoorzitter van de Hogeschool Rotterdam, Ron Bormans, zette zijn handtekening onder het manifest waarmee hoger-onderwijsinstellingen beloven zich in te zetten voor het bestrijden van seksueel geweld onder studenten. Dat is hard nodig, aangezien afgelopen mei uit een onderzoek in opdracht van Amnesty bleek dat verkrachting bovengemiddeld vaak voorkomt onder studenten en dat zij meestal niet weten hoe zij hulp kunnen vinden via hun hogeschool of universiteit.

‘Helaas worden wij ook geconfronteerd met seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag’, zegt bestuursvoorzitter Bormans. ‘Dat keuren we stellig af en we sluiten er onze ogen niet voor. We werken al aan een verbeterde aanpak van ongewenst gedrag, waarin gerichtere preventie, verbeterde communicatie en persoonlijke ondersteuning centraal staan. Maar ook voor die laatste vrouw of man die met dat vreselijke geheime verdriet bij ons in de klas zit, moet het altijd beter. Ons hernieuwde protocol ongewenst gedrag wordt dit najaar nog bekrachtigd, dus de ondertekening van dit manifest van Amnesty International sluit daar uitstekend bij aan.’

De Hogeschool Rotterdam is de tweede hoger-onderwijsinstelling die het manifest ondertekent. Op 25 augustus deed de Vrije Universiteit Amsterdam dat al.

Verkrachting in studententijd

1 op de 10 vrouwelijke studenten en 1 procent van de mannelijke studenten wordt tijdens hun studententijd verkracht, zo blijkt uit het onderzoek van I&O Research in opdracht van Amnesty International. Ook kwam naar voren dat de meeste studenten niet weten hoe zij binnen hun onderwijsinstelling informatie kunnen vinden, hulp kunnen krijgen of een klacht kunnen indienen met betrekking tot seksueel geweld en verkrachting.

In het manifest dat de Hogeschool Rotterdam vandaag ondertekende, staan concrete ideeën die bijdragen aan preventie, hulp aan slachtoffers, en betere procedures op het gebied van seksueel geweld. Denk aan het aanbieden van workshops, een transparante meldings- en klachtenprocedure en bewustzijnscampagnes. Door ondertekening van het manifest belooft de Hogeschool Rotterdam deze ideeën in de praktijk te brengen.

‘Hogeschool Rotterdam neemt probleem serieus’

‘Het is fantastisch dat de Hogeschool Rotterdam het voortouw neemt en als eerste hbo-instelling besloot om ons manifest te ondertekenen’, zegt Dagmar Oudshoorn van Amnesty International. ‘Daarmee geeft de instelling aan dat ze dit probleem serieus neemt en wil aanpakken. We hopen dat de overige hoger-onderwijsinstellingen snel zullen volgen.’

‘De studententijd is voor veel mensen een belangrijke fase in hun seksuele ontwikkeling. Hoger-onderwijsinstellingen kunnen volgens Amnesty een grotere rol spelen in het bieden van een veilige omgeving voor hun studenten.’