In het kader van internationale vrouwendag ondertekenen vier hoger onderwijsinstellingen het Let’s Talk About YES-manifest van Amnesty

Internationale vrouwendag: hogere onderwijsinstellingen pakken seksueel geweld aan

In het kader van internationale vrouwendag ondertekenen vier hoger-onderwijsinstellingen het Let’s Talk About YES-manifest van Amnesty International. Met de ondertekening van het manifest beloven Erasmus Universiteit, Leiden Universiteit, Codarts Rotterdam en de Haagse Hogeschool seksueel geweld aan te pakken door het realiseren van betere preventie- en ondersteuningsmaatregelen. In totaal hebben daarmee nu negen hoger-onderwijsinstellingen het manifest ondertekend. Naar verwachting volgen er snel meer.

Manifest voor het hoger onderwijs

Amnesty-activisten door het hele land vragen hun hoger-onderwijsinstelling een manifest te ondertekenen waarmee de instelling belooft seksueel geweld tegen te gaan. In het manifest staan stappen die hun instelling daarvoor moet zetten. Er staan specifieke verbeterpunten in op het gebied van preventie, ondersteuning en procedures. Door het manifest te ondertekenen, committeert hun instelling zich eraan om een veilige omgeving te creëren voor haar studenten en medewerkers.

Rotterdam neemt het voortouw

Op maandag 14 maart ondertekent Codarts Rotterdam het manifest van Amnesty. Daarmee is Rotterdam de eerste stad waar alle hoger-onderwijsinstellingen het manifest hebben ondertekend. De Erasmus Universiteit en de Hogeschool Rotterdam gingen Codarts voor. Naar verwachting tekenen nog ten minste tien andere instellingen het manifest in de komende weken. Met de overige hoger-onderwijsinstellingen in Nederland zijn de activisten van Amnesty nog in gesprek.

Verkrachting van studenten groot probleem

Eén op de tien vrouwelijke studenten en 1 procent van de mannen maakte tijdens hun studententijd een verkrachting mee. Dat bleek in juni 2021 uit onderzoek van I&O research in opdracht van Amnesty International. De meeste studenten weten niet bij wie ze op de onderwijsinstelling kunnen aankloppen. Slechts een fractie van de studenten (3 procent) die een verkrachting meemaakte, meldt het bij de vertrouwenspersoon van hun onderwijsinstelling, terwijl 14 procent van de slachtoffers aangeeft problemen met hun studie en/of werk te ervaren. Daarnaast heeft 67 procent (ook) andere problemen ondervonden. Amnesty vindt dat dit zo snel mogelijk moet veranderen.

Actieweek: Let’s Talk About YES

Tijdens de actieweek van 7 tot 11 maart 2022 voeren Amnesty-activisten in het hele land actie om aandacht te vragen voor seksueel geweld in hun hoger-onderwijsgemeenschap. Met de campagne Let’s Talk About YES zetten zij zich in voor een cultuur waarin seks met wederzijdse instemming de norm is en vragen zij hun hoger-onderwijsinstelling het manifest te ondertekenen.

Zo gaan activisten in Amsterdam in gesprek met medestudenten en vragen hen een kaart te sturen aan het bestuur van hun instelling. In Groningen wordt er met stoepkrijt rondom de campus aandacht gevraagd voor seksueel overschrijdend gedrag. Met een storytelling-avond wordt in Wageningen aandacht gevraagd voor het manifest en in Leiden is er een uitgebreid programma bestaande uit workshops en lezingen. En in Utrecht ten slotte is er een (s)expositie over seks met wederzijdse instemming georganiseerd.

Wil je je aansluiten bij jouw lokale team? Geef je hier op als activist.

Meer over dit onderwerp