Amnesty demonstreert bij het kantoor van Google op de Amsterdamse Zuidas, op 27 november 2018. Amnesty roept Google op om onmiddellijk te stoppen met de ontwikkeling van een zoek-app voor de Chinese markt, waarmee zoeken naar termen als “mensenrechten” onmogelijk is.

Amnesty verwelkomt bericht dat Google Dragonfly stopzet

Berichten in de media melden dat Google stopt met de ontwikkeling van de zoek-app Dragonfly voor de Chinese markt. De app zou het recht op vrije meningsuiting en de privacy van miljoenen mensen in China bedreigen.

Dragonfly is de voorlopige naam van een zoek-app voor de Chinese markt die bepaalde zoektermen blokkeert, zoals ‘mensenrechten’. ‘Mediaberichten dat de internetgigant Dragonfly in de ijskast zet, volgen na stevige kritiek van mensenrechtengroepen en van de eigen medewerkers. We verwelkomen het besluit van Google om af te zien van de plannen om mee te werken aan de grootschalige censuur en surveillance door de Chinese overheid. Doorgaan met Dragonfly zou een grote klap zijn voor de mensenrechten, uitgedeeld door een van de machtigste bedrijven ter wereld’, zegt Kumi Naidoo, Amnesty’s secretaris-generaal.

‘Het is verontrustend dat in de berichten wordt gesuggereerd dat stopzetting van Project Dragonfly een gevolg is van tegenstrijdigheden in interne processen en niet te maken heeft met zorgen over mensenrechten’, zegt Kumi Naido.

Medewerkers spreken zich uit

Amnesty prees al eerder de moed van de Google-medewerkers die hun zorgen naar buiten brachten en riep op klokkenluiders en anderen die zich uitspreken te beschermen. De medewerkers in de brief die zij opstelden: ‘Wij ondersteunen Amnesty International’s oproep aan Google om het project Dragonfly stop te zetten. (…) Velen van ons zijn bij Google gaan werken waarbij we de waarden van het bedrijf onderschrijven, ook het eerdere standpunt wat betreft de Chinese censuur en surveillance en er vanuit gaande dat Google waarden belangrijk vindt dan het maken van winst. Daarom spreken we ons nu uit.’

Amnesty’s oproep

Eind november 2018 begon Amnesty een wereldwijde petitie waarmee de mensenrechtenorganisatie CEO Sundar Pichai van Google opriep om de zoek-app niet te lanceren. Ook organiseerden we demonstraties bij Google-kantoren over de hele wereld, waaronder in Amsterdam. Amnesty dringt er bij Pichai op aan een einde te maken aan elke speculatie en om publiekelijk te verklaren dat zijn bedrijf afziet van de ontwikkeling van gecensureerde zoek-apps.

Lees de open brief die tal van organisaties, waaronder Amnesty International, naar Sundar Pichai stuurden.

Meer over dit onderwerp