Beste Gert-Jan Segers, excuses geaccepteerd

Tijdens het debat over de regeringsverklaring impliceerde Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, dat critici van de Sleepwet iets uit te leggen hebben als er een grote aanslag plaatsvindt. Soms zeggen onze volksvertegenwoordigers iets waarvan je ook wel weet dat ze dat niet serieus menen. Wie goed kijkt naar de zorgen van burgers en organisaties over de Sleepwet ziet dat niemand tegen een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is.

De tijden zijn veranderd en mensen die een gevaar vormen voor onze rechtsstaat communiceren anders dan twintig jaar geleden. We moeten de veiligheidsdiensten de middelen geven om ons te beschermen tegen terroristische aanslagen. Die bescherming is een van de kerntaken van onze overheid. Daar is iedereen, van links tot rechts, het over eens.

Maar daarnaast heeft de overheid een andere belangrijke taak. Namelijk het beschermen en respecteren van de rechten van haar burgers. Het recht op privacy en het recht op vrijheid van meningsuiting zijn in tegenstelling tot wat sommige politici lijken te denken geen gunst die ons is verleend door de overheid. Ze behoren tot onze fundamentele rechten. Rechten waar de overheid van af moet blijven.

Gert-Jan Segers is een serieuze en degelijke volksvertegenwoordiger die bovendien iets van de wereld heeft gezien (hij schijnt volgens betrouwbare bronnen zelfs een tijd in Egypte te hebben gewoond). Natuurlijk wil hij mij de verantwoordelijkheid voor een aanslag door gewelddadige nihilisten niet in de schoenen schuiven. Ik denk dat de heer Segers zelf ook een beetje spijt heeft van zijn overdrijving. Kan gebeuren. Excuses bij deze alvast geaccepteerd.

Ik sluit niet uit dat ik de komende maanden in de aanloop naar het referendum over de Sleepwet een keer iets tweet dat te kort door de bocht is. Daar mag iedereen mij en Amnesty op aanspreken want wij gaan het debat over de Sleepwet voeren op de inhoud.

384.126 Nederlanders die een geldig verzoek indienden voor een raadgevend referendum verdienen dat. De wet waarover we gaan stemmen schendt in de huidige vorm onze mensenrechten. Niet alleen het recht op privacy komt in gevaar, maar daarmee ook andere mensenrechten zoals de vrijheid van gedachte, vrije meningsuiting, en vrijheid van vergadering. Daarom moet de wet wat Amnesty betreft worden aangepast op de volgende punten:

  • Geen stelselmatige en/of grootschalige verzameling van gegevens van burgers die geen bedreiging vormen voor de nationale veiligheid.
  • Een sterker, onafhankelijk toezicht in alle fasen van het handelen van de diensten.
  • Geen gegevens delen met buitenlandse diensten wanneer niet ingeschat kan worden wat daar de gevolgen voor de mensenrechten van zijn.

Dat zijn geen onoverkomelijke bezwaren en we hopen dat de regering besluit om er gehoor aan te gegeven.  Aanpassen mag voor of na het referendum. Gebeurt dat niet, dan hebben de voorstanders mij wat uit te leggen: waarom worden mijn mensenrechten geschonden?