Een vuurbal als gevolg van een Israëlische luchtaanval in Gaza Stad 9 oktober 2023.
© Mahmud Hams/AFP via Getty Images

Gaza: Zonder levering brandstof volgt opnieuw totale uitval van het communicatienetwerk

Als er niet onmiddellijk voldoende brandstof wordt geleverd, zal de communicatie-infrastructuur in de bezette Gazastrook donderdag waarschijnlijk opnieuw compleet platliggen. Daardoor zal de toch al catastrofale humanitaire situatie verder verslechteren.

Vandaag zeiden de Paltel Group en Jawwal, twee van de grootste telecommunicatiebedrijven in de regio, in een gezamenlijke verklaring dat hun belangrijkste dataservers en andere apparatuur geleidelijk werden uitgeschakeld omdat de brandstof opraakte. De uitval bij Paltel en Jawwal kan pas worden hersteld als de brandstof weer is aangevuld. Gebeurt dit niet, dan zijn gevolgen hiervan desastreus.

Israël heeft vandaag de eerste brandstoflevering van 24.000 liter door één enkele UNRWA-truck aan Gaza toegestaan, maar dit dekt nauwelijks 9 procent van de dagelijkse brandstofbehoefte. Hoewel er meer brandstof beschikbaar is aan de grens, blijft Israël de toegang blokkeren.

Gewonden onder het puin

’De voortdurende weigering van Israël om voldoende brandstof te leveren en de stroomvoorziening te herstellen, heeft ook ernstige gevolgen voor de levering van vitale diensten aan duizenden slachtoffers’, zegt Rasha Abdul Rahim van Amnesty Tech. ’Daarnaast wordt het redden van gewonden die vastzitten onder het puin van verwoeste gebouwen erdoor bemoeilijkt. Dit wordt nog verergerd door het uitvallen van de communicatiediensten, wat op zich al een mogelijke schending van het internationaal recht is.’

Toegang tot levensreddende informatie

Volgens gegevens van IODA en Netblocks heeft Gaza sinds 11 oktober 2023 30 procent minder connectiviteit dan voor het conflict. Nog een telecommunicatiestoring betekent niet alleen dat Gazanen van elkaar en van de rest van de wereld worden afgesneden, maar ook dat gewonden en mensen die vastzitten onder het puin niet kunnen worden gered. Mensen zullen geen toegang hebben tot levensreddende informatie, zoals het vinden van veilige gebieden of het opnemen van contact met hulpdiensten. Het cruciale werk van humanitaire organisaties zal ook ernstig worden verstoord, omdat medewerkers elkaar niet meer kunnen bereiken.

Dekmantel voor mensenrechtenschendingen

Het is ook aangetoond dat communicatiestoringen internationale en lokale organisaties verhinderen om mensenrechtenschendingen te documenteren, zoals moorden of onevenredig gebruik van geweld door veiligheidstroepen. Ook je vrij uitspreken tegen het regeringsbeleid en het documenteren en verspreiden van informatie over mensenrechtenschendingen zijn allemaal afhankelijk van toegang tot communicatie en het internet.

Dat soort activiteiten wordt beschermd door de internationale mensenrechtenwetgeving, die ook bescherming biedt tegen ongerechtvaardigde afsluiting van het internet. In Gaza kan het platleggen van communicatie dus een dekmantel zijn om ernstige schendingen van het internationaal recht door te laten gaan, en straffeloosheid voor misdrijven onder het internationaal recht mogelijk te maken.

Collectieve straf

Tot nu toe hebben vijftien internetserviceproviders te maken gehad met bijna volledige uitval, waardoor de vaste en mobiele telefoonlijnen en internetcommunicatie in de hele Gazastrook werd getroffen. Deze storingen vinden plaats tegen de achtergrond van meedogenloze bombardementen op Gaza, waarbij willekeurige en onwettige aanvallen hele families hebben weggevaagd, en de civiele infrastructuur massaal werd vernietigd, waaronder kritieke communicatie-infrastructuur.

’Tegen de achtergrond van verwoestende luchtaanvallen op kritieke civiele infrastructuur en slinkende brandstofvoorraden, kan een nieuwe uitval van het communicatienetwerk uitdraaien op een langdurige periode zonder communicatie, duisternis en onzichtbaarheid. Israël moet onmiddellijk de blokkade van Gaza opheffen en de toegang en distributie van brandstof en levensreddende hulp voor burgers toestaan. De Israëlische autoriteiten onderwerpen de burgerbevolking aan een collectieve straf, die onwettig en niet te rechtvaardigen is, terwijl ze tegelijkertijd van elkaar en van de rest van de wereld af worden gesneden’, zegt Rasha Abdul Rahim.

Dodental stijgt tijdens black-outs

Sinds 7 oktober is de communicatie in Gaza minstens drie keer volledig uitgevallen, telkens gedurende 24 tot 48 uur. Tijdens deze storingen konden Gazanen geen hulp zoeken, geen toegang krijgen tot reddingsdiensten en niet te weten komen of hun familieleden en geliefden veilig en in leven waren, wat het gevoel van onzekerheid en angst nog versterkte. Tijdens de uitval op 31 oktober en 1 november steeg het aantal dodelijke slachtoffers in Gaza van 8.866 tot 9.061. En tijdens de uitval van 5 en 6 november steeg het aantal doden van 9.770 tot 10.022, onder wie 4.104 kinderen.

Amnesty’s oproep

Amnesty International herhaalt haar dringende oproep tot een onmiddellijk staakt-het-vuren door alle partijen in het conflict. De infrastructuur voor internet en telecommunicatie moet ook dringend worden hersteld om reddingsoperaties mogelijk te maken. Bij gebrek aan brandstofvoorraden roept Amnesty International ook de internationale gemeenschap op om druk uit te oefenen op Israël en Egypte om een snelle en ongehinderde doorgang van humanitaire hulp aan de burgers in Gaza mogelijk te maken. De Egyptische autoriteiten zouden roamingdiensten op Egyptische netwerken moeten activeren, zodat mensen in Gaza toegang krijgen tot communicatiediensten. Roamingdiensten maken het mogelijk dat mensen ook online kunnen communiceren als ze zich buiten het dekkingsgebied van hun provider bevinden.

Meer over dit onderwerp