© Anadolu via Getty Images

Gaza: luchtdroppings en zeeroutes geen alternatief voor hulpverlening over land

Samen met 24 andere ngo’s brengt Amnesty International vandaag een verklaring uit over humanitaire hulp aan Gaza. De organisaties vinden dat de regeringen een staakt-het-vuren en humanitaire hulp op de grond prioriteit moeten geven, nu het aantal doden door ondervoeding en ziekte stijgt. 

De mensenrechtenorganisaties en humanitaire organisaties die in Gaza die de verklaring ondertekenden, zeggen daarin onder meer: ’Staten kunnen zich niet verschuilen achter droppings en pogingen om een humanitaire corridor over zee te openen om de illusie te wekken dat ze genoeg doen om de nood in Gaza te verhelpen. Hun primaire verantwoordelijkheid is om te voorkomen dat gruweldaden plaatsvinden en om effectieve politieke druk uit te oefenen. Alleen zo kan een einde worden gemaakt aan de meedogenloze bombardementen en de beperkingen die een veilige levering van humanitaire hulp in de weg staan.‘ 

Ongekende honger 

Ze wijzen op de ongekende honger in Gaza. Nooit eerder registreerde de Integrated Food Security and Nutrition Phase Classification (IPC) een voedselcrisis onder zo’n groot deel een bevolking. De gezondheidszorg is ingestort en de Israëlische autoriteiten belemmeren de toegang van humanitaire hulp.  

De organisaties vrezen dat airdroppings en hulp via een nog aan te leggen maritieme corridor ‘niet genoeg zijn om 2,3 miljoen mensen die in een rampzalige overlevingstoestand leven te voeden’. Ze hebben weinig vertrouwen in het heilzame effect van de nog aan te leggen zeeroute: ‘Gezinnen lijden honger en hebben geen tijd om infrastructuur op zee en aan land aan te leggen,’ schrijven ze. ’Bovendien zullen transporten vanaf dit dok naar distributiepunten rond Gaza te maken krijgen met dezelfde obstakels waar hulpkonvooien vanuit Rafah momenteel mee te maken hebben: aanhoudende onveiligheid, hoge mate van toegangsweigering door Israëlische troepen en buitensporig lange wachttijden bij Israëlische controleposten.’ 

De oplossing 

De enige echte oplossing is voor de organisaties duidelijk: ze verwachten dat landen dringend hun invloed aanwenden voor een onmiddellijk staakt-het-vuren en de Israëlische autoriteiten dwingen een einde te maken aan hun opzettelijke blokkade van levensreddende hulp in alle delen van de Gazastrook, onder meer door de grensovergangen bij Rafah, Kerem Shalom / Karam Abu Salem, Erez / Beit Hanoun en Karni volledig te openen en de beperkingen op te heffen. 

Ondertekenaars 

Action Aid International, American Friends Service Committee, Amnesty International, Association of Italian NGOs, CCFD-Terre Solidaire, CISS – Cooperazione Internazionale Sud Sud, DanChurch Aid, Danish House in Palestine, Danish Refugee Council, HelpAge International, Humanity & Inclusion – Handicap International, IM Swedish Development Partner, International Federation for Human Rights, INTERSOS, Medical Aid for Palestinians, Mennonite Central Committee, Artsen zonder Grenzen, Médecins Sans Frontières France, Oxfam, Plan International, Première Urgence Internationale, Secours Islamique France, Terre des Hommes Italy, War Child Alliance, Welfare Association 

Lees hier de hele verklaring 

Meer over dit onderwerp