Amnesty Denemarken roept op tot een staakt-het-vuren in Gaza (november 2023).
© Amnesty International

Gaza: Gijzelaars- en gevangenenruil moet weg vrijmaken voor verdere vrijlatingen en duurzaam staakt-het-vuren

Nu Israël en Hamas een humanitaire gevechtspauze van 4 dagen overeen zijn gekomen, waarbij minstens 50 Israëlische gijzelaars worden vrijgelaten in ruil voor de vrijlating van 150 Palestijnse gevangenen, herhaalt Amnesty haar oproep tot een effectief staakt-het-vuren.

 Het staakt-het-vuren moet in de hele Gazastrook gelden en lang genoeg duren om het lijden van de bevolking sterk te verminderen. Er moet vrij en veilig verkeer van burgers en humanitair personeel mogelijk zijn en het staakt-het-vuren moet ervoor zorgen dat mensen hun doden kunnen begraven, gewonden behandeld kunnen worden en de schade aan ziekenhuizen kan worden hersteld.

Onafhankelijke waarnemers

Amnesty herhaalt ook haar eis dat onafhankelijke waarnemers toegang moeten krijgen tot de Gazastrook om ter plekke onderzoek te kunnen doen naar onder meer onwettige lucht- en grondaanvallen en andere schendingen van het internationaal humanitair recht door alle partijen. Tot de onafhankelijke waarnemers zouden onder meer moeten behoren: medewerkers van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, de onderzoekscommissie voor Israël en de Bezette Palestijnse Gebieden, de speciale VN-rapporteur voor de Bezette Palestijnse Gebieden, het Internationaal Strafhof en mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International.

Amnesty’s verklaring over wat een staakt-het-vuren zou moeten inhouden staat hier.

Alle gijzelaars moeten vrijkomen

‘Het nieuws van de gijzelaars- en gevangenenruil zal een grote opluchting zijn voor alle betrokkenen en hun families’, zegt Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty. ‘Maar er moet veel meer gebeuren om het voortdurende lijden en onrecht aan te pakken. We herhalen onze oproep aan alle gewapende groepen om onmiddellijk alle andere burgers vrij te laten die nog steeds in Gaza worden gegijzeld. De vrijlating van Palestijnse gevangenen mag geen voorwaarde zijn voor de vrijlating van gijzelaars. Gijzeling is een oorlogsmisdrijf en degenen die verantwoordelijk zijn voor het ontvoeren van burgers moeten ter verantwoording worden geroepen.’

‘We roepen de Israëlische autoriteiten ook op om alle Palestijnen vrij te laten die onrechtmatig worden vastgehouden, inclusief degenen die zonder aanklacht of proces in administratieve detentie zitten. Onder degenen die naar verwachting zullen worden vrijgelaten bevinden zich veel kinderen – de jongste is 14 jaar. Velen van hen zitten vast, maar zijn nog niet veroordeeld. Israël moet zich te allen tijde houden aan zijn verplichting om willekeurig vastgehouden Palestijnse gevangenen vrij te laten.’

Marteling als strafmaatregel

‘In de afgelopen weken heeft onderzoek van Amnesty uitgewezen dat de omstandigheden voor Palestijnse gedetineerden aanzienlijk zijn verslechterd’, zegt Callamard, ‘waaronder marteling als strafmaatregel, een piek in het aantal gevallen van administratieve detentie en het invoeren van onrechtmatige “noodmaatregelen” in gevangenissen die wrede en onmenselijke behandeling van gedetineerden makkelijker maken.’

‘De humanitaire pauze van 4 dagen is een korte adempauze voor meer dan 2 miljoen burgers die dagelijks het meest te lijden hebben onder de meedogenloze aanvallen van Israël in de bezette Gazastrook. Maar een paar dagen stoppen met de gevechten is bij lange na niet genoeg om het enorme lijden te verlichten.’

‘We roepen alle onderhandelaars, de Israëlische autoriteiten, Hamas en andere gewapende groeperingen op om alles te doen wat in hun vermogen ligt om ervoor te zorgen dat deze humanitaire pauze wordt verlengd tot een langdurig staakt-het-vuren. De menselijkheid moet overwinnen.’

Collectieve straf

‘De meedogenloze bombardementen van Israël hebben massaal bloedvergieten veroorzaakt en miljoenen mensen leed berokkend; de schaal van de verwoesting en het lijden zijn ongekend,’ zegt Callamard. ‘In Gaza zijn meer dan 14 duizend mensen gedood, onder wie 5.500 kinderen. Meer dan 1.200 mensen zijn gedood tijdens de gruwelijke aanvallen van Hamas en andere gewapende groeperingen in Israël op 7 oktober. Doordat Israël de belegering heeft opgevoerd, is de bevolking ook afgesneden van water, voedsel, medische voorraden en brandstof. Dat is een opzettelijke wrede daad, die is bedoeld als collectieve bestraffing van de burgerbevolking van Gaza.’

Achtergrond

Volgens de overeenkomst zullen ten minste 50 Israëlische vrouwen en kinderen worden vrijgelaten tijdens een humanitaire gevechtspauze van 4 dagen. Voor elke tien extra vrijgelaten gijzelaars wordt het staakt-het-vuren met een dag verlengd.

De gijzelaars- en gevangenendeal kan mogelijk nog eens 50 gijzelaars omvatten, en maximaal 300 Palestijnse gevangenen, van wie de namen werden gepubliceerd door het Israëlische ministerie van Justitie. Berichten in de media geven aan dat de pauze mogelijk verlengd kan worden tot maximaal 10 dagen.

Meer over dit onderwerp