Het Europees parlement start artikel 7 procedure tegen Hongarije

Hongarije: Europees Parlement stemt voor fundamentele vrijheden

Vandaag heeft het Europees Parlement (EP) een historische stem uitgebracht voor het starten van de zogeheten Artikel 7-procedure, een strafprocedure die er uiteindelijk toe kan leiden dat Hongarije zijn stemrecht in de Europese Unie (EU) kwijtraakt.

Het Europees Parlement geeft vandaag een duidelijk signaal af: mensenrechten, de rechtsstaat en democratische waarden zijn ononderhandelbaar. Daarmee steunt het Europees Parlement alle Hongaren die willen leven in een vrij land dat mensenrechten respecteert.

De stemming kwam voort uit de toenemende zorgen in Europa over de wijze waarop de Hongaarse regering onder leiding van premier Viktor Órban fundamentele rechten en vrijheden uitholt. Zo heeft de regering verschillende maatregelen ingevoerd die de rechten van minderheden, de onafhankelijke rechtspraak en de vrije meningsuiting aantasten.

Voorbeeld voor EU-lidstaten

Europese lidstaten moeten nu het voorbeeld van de Europarlementariërs volgen en snel actie nemen om te voorkomen dat Hongarije nog verder afglijdt. Als de Europese Raad het unaniem eens is dat Hongarije de fundamentele Europese waarden schendt, kan Hongarije het stemrecht binnen de EU worden ontnomen.

Meer over dit onderwerp