Amnesty International bevestigt dat op 9 november 2020 talloze, mogelijk honderden mensen in het noordwesten van Ethiopië zijn afgeslacht.
© Courtesy UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs © OCHA/ReliefWeb

Ethiopië moet burgers in Mekele beschermen

Het conflict in de Ethiopische staat Tigray staat op het punt te escaleren. Amnesty International roept alle partijen bij het conflict op om prioriteit te geven aan de bescherming van burgers en toegang te verlenen aan waarnemers en humanitaire organisaties.

Escalatie dreigt nu premier Abiy Ahmed strijders die loyaal zijn aan het Tigray People’s Liberation Front (TPLF) 72 uur de tijd heeft gegeven om zich over te geven. Doen ze dat niet dan wordt Tigray’s hoofdstad Mekelle omsingeld en aangevallen.

Het conflict in Tigray heeft al aan honderden burgers het leven gekost en duizenden zijn naar het naburige Sudan gevlucht.

Humanitair recht

‘Amnesty herinnert alle partijen eraan dat het opzettelijk aanvallen van burgers en burgerobjecten onder het internationaal humanitair recht verboden is en neerkomt op oorlogsmisdrijven,’ zegt Deprose Muchena van Amnesty International. ‘Willekeurige en buitenproportionele aanvallen zijn eveneens verboden.’

Naast het naleven van dit verbod, moeten de leiders van zowel het Ethiopische leger als de TPLF maatregelen nemen om burgers tijdens gevechten te beschermen. Dat kan onder meer door alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om schade aan burgers en infrastructuur te voorkomen. En door geen militaire voorzieningen en soldaten te stationeren op plekken waar veel burgers zijn.

Grote zorgen

Amnesty maakt zich grote zorgen over mogelijke burgerslachtoffers nadat legerwoordvoerder Dejene Tsegaye op de televisie verklaarde: ‘We willen een bericht sturen naar de burgers in Mekele om zichzelf te redden van eventuele artillerieaanvallen en om zich te bevrijden van de junta… Daarna zal er geen genade zijn.’

Amnesty’s oproep

Amnesty roept alle partijen in het conflict op om zich aan de volgende regels te houden.

  • Richt uw aanvallen niet op voorzieningen zoals ziekenhuizen, scholen, religieuze instellingen en woonwijken.
  • Plaats geen militaire faciliteiten zoals kampen in de buurt van of in gebieden met veel burgers en zorg ervoor dat burgers niet als ‘menselijk schild’ worden gebruikt.
  • Vermijd het gebruik van wapens die een grote reikwijdte hebben – inclusief artillerie, mortieren en ongeleide bommen – in dichtbevolkte stedelijke gebieden en andere gebieden met veel
  • Zorg voor een onbelemmerde toegang van humanitaire organisaties in heel Tigray. De toegang tot noodhulp wordt daar belemmerd sinds het begin van het militaire offensief op 4 november 2020.
  • Geef mensenrechtenwaarnemers toegang tot Tigray.
  • Zoek steun bij regionale en internationale actoren om te zorgen voor goed onderzoek naar schendingen van de mensenrechten en schendingen van het internationaal humanitair recht.
  • Herstel onmiddellijk telefoon- en internetverbindingen in Tigray in verband met het recht op vrijheid van meningsuiting.

Meer over dit onderwerp