Demonstraties hebben aantoonbaar bijgedragen aan historische maatschappelijke verbeteringen.
© Drazen Zigic/Shutterstock.

Demonstratierecht staat in Nederland in toenemende mate onder druk 

De afgelopen jaren is het aantal demonstraties in Nederland sterk toegenomen. Ondanks het feit dat verreweg de meeste demonstraties vreedzaam verlopen, worden demonstraties te vaak onnodig ingeperkt. Er is bij de (lokale) overheid onvoldoende kennis over wat wel en niet onder het recht om te demonstreren valt. Dat zet het demonstratierecht in Nederland onder druk. Daarom start Amnesty International een nieuwe campagne om het demonstratierecht te beschermen.

Steun voor demonstratierecht voorwaardelijk

Uit een in opdracht van Amnesty, door I&O uitgevoerde opiniepeiling blijkt dat een meerderheid (54 procent) van de Nederlanders vindt dat demonstraties nodig zijn voor maatschappelijke verandering.

Daarnaast vinden zeven op tien mensen (72 procent) dat iedereen vrij moet zijn om ergens tegen of voor te demonstreren. Een sterke stijging sinds 2018, toen 58 procent dit vond. Hoewel dit positief is, blijkt uit het onderzoek van I&O ook dat steun voor het recht om vreedzaam te demonstreren sterk afhankelijk is van het onderwerp waarvoor gedemonstreerd wordt.

‘Demonstraties worden te vaak gezien als veiligheidsrisico in plaats van een mensenrecht dat zo goed mogelijk moet worden gefaciliteerd. Het is juist nu, in tijden van toenemende maatschappelijke spanningen, van groot belang ervoor te zorgen dat iedereen die vreedzaam wil demonstreren ruim baan krijgt ongeacht de inhoud van het protest. Demonstreren is geen gunst, maar een recht’, zegt Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty International Nederland.

Campagne Right to Protest

Met de nieuwe campagne wil Amnesty de kennis bij zowel het brede publiek als de (lokale) overheid vergroten. Ook wil Amnesty dat de Nederlandse wet- en regelgeving in lijn komt met internationale verdragen. De organisatie voert niet alleen op nationaal niveau actie, maar is ook met lokale campagneteams vanaf 17 september actief in verschillende steden. Door het Manifest Demonstratierecht te ondertekenen zeggen gemeenten toe de regels en de praktijk in lijn te brengen met de mensenrechten. Zodat iedereen in vrijheid gebruik kan maken van het demonstratierecht.

Ook voert de Amnesty de komende jaren internationaal campagne om het recht om te demonstreren wereldwijd te verdedigen.

 

Meer over dit onderwerp