Transgendervrouw Mimi Wong (rechts) volgt een make-up-workshop.
© K.Y. Cheng/South China Morning Post via Getty Images

China: transgenders zetten hun leven op het spel door zichzelf te opereren

In China voeren transgenders gevaarlijke operaties op zichzelf uit en kopen onveilige hormoonbehandelingen op de zwarte markt, omdat het vrijwel onmogelijk is om de medische zorg te krijgen die ze nodig hebben.

Dat staat in het vandaag verschenen rapport ‘I need my parents’ consent to be myself- Barriers to gender-affirming treatments for transgender people in China‘. Door wijdverspreide discriminatie en stigmatisering, beperkende voorwaarden om voor behandelingen in aanmerking te komen, en een gebrek aan informatie, zien transgenders zich gedwongen om ongereguleerde en onveilige genderbehandelingen te ondergaan.

‘China laat transgenders in de steek. Door discriminerende wetten hebben veel mensen het gevoel geen andere keuze te hebben dan hun leven te riskeren door extreem gevaarlijke operaties op zichzelf uit te voeren, en door onveilige hormoonbehandelingen op de zwarte markt te kopen’, zegt Doriane Lau, Amnesty’s China-onderzoeker.  Omdat mensen die de ‘zwarte’ medicijnen kopen geen goede informatie krijgen over de bijwerkingen, de juiste doses of de kwaliteit ervan, krijgen ze last van stemmingswisselingen en soms zelfs depressies.

Geestesziek

De autoriteiten en de medische wereld in China beschouwen transgenders als mensen met een geestesziekte. Om in aanmerking te komen voor een geslachtsoperatie is toestemming van de familie nodig. Daarnaast mag de persoon die geopereerd wil worden niet getrouwd zijn en geen strafblad hebben. Er is slechts één kliniek in China die gespecialiseerd is in geslachtsbehandelingen.

De transgendergemeenschap in China is grotendeels onzichtbaar: mensen worden thuis, op school, op het werk en in de gezondheidszorg gediscrimineerd. Desondanks lukte het Amnesty-onderzoekers voor dit rapport om met vijftien transgenders praten.

Bang om als man te sterven

Twee mensen vertelden Amnesty hoe ze zelf probeerden een geslachtsoperatie uit te voeren. De 30-jarige Huiming probeerde na het begin van de puberteit wanhopig om haar mannelijke geslachtskenmerken in overeenstemming te brengen met haar vrouwelijke identiteit. Als student kocht ze zelf online op de zwarte markt hormonen, maar na een maand stopte ze omdat ze er extreme stemmingswisselingen van kreeg. Omdat ze bang was door haar familie te verstoten te worden, durfde ze geen toestemming voor een behandeling in het ziekenhuis te vragen. En besloot in 2016 om zichzelf te opereren.

Huiming voelde dat ze geen andere optie had. ‘Ik dacht dat ik abnormaal was. Hoe kon ik dit aan mijn familie uitleggen? Ik was zowel blij als bang. Ik was bang omdat ik zoveel bloedde, ik kon wel doodgaan. Ik was bang dat ik als man zou sterven, omdat ik maar een deel van de operatie had uitgevoerd.’

Ze werd naar het ziekenhuis gebracht en vroeg de arts om tegen haar familie te liegen en te zeggen dat ze een ongeluk had gehad. In 2017 reisde Huiming naar Thailand voor een geslachtsoperatie. Voor haar vertrek vertelde ze alles aan haar moeder. Die accepteert haar nu zoals ze is.

Gebrek aan informatie

De transgenders die Amnesty sprak kregen van hun artsen geen advies of begeleiding over genderbehandelingen toen ze begonnen met het nemen van hormonen. Ze wonnen informatie in via vrienden en internet. Ook de de 24-jarige Shanshan kocht hormonen op de zwarte markt. De transgendervrouw uit Beijing haatte haar mannelijke geslachtskenmerken. ‘Mijn grootste angst is man zijn. Ik voelde me soms zo slecht dat ik zelfmoord wilde plegen.’

Oproep Amnesty

In maart van dit jaar ontving de Chinese overheid aanbevelingen van de VN Mensenrechtenraad om wetgeving aan te nemen die discriminatie van LHBTI’s verbiedt. De Chinese autoriteiten hebben nu de kans om te laten zien dat ze dit serieus nemen door ervoor te zorgen dat transgenders toegang hebben tot veilige geslachtsveranderende behandelingen.