Overvolle cel in een gevangenis in de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Pemh

Cambodja kondigt hervorming strafrechtsysteem aan

Cambodja kondigt hervorming strafrechtsysteem aan

Op 18 mei 2020 kondigde de Cambodjaanse minister van Justitie aan het strafrechtsysteem te zullen hervormen. Hij zal met alternatieven komen voor mensen die in voorlopige hechtenis zitten of een voorwaardelijke gevangenisstraf kregen. Twee weken later kondigde de minister van Binnenlandse Zaken een campagne aan om de overbevolking in gevangenissen tegen te gaan. Vanwege de mensernechten en om besmetting met het coronavirus te voorkomen, kunnen hierdoor 10.000 gevangenen vrijkomen die veroordeeld zijn voor kleine delicten. Amnesty International en Human Rights Watch vragen de autoriteiten verder te gaan.

De aangekondigde maatregelen zijn een sta vooruit. Wel vragen Amnesty en Human Rights Watch de Cambodjaanse autoriteiten verdere stappen te zetten, zoals een herziening van de drugswet. Het zijn vooral mensen die veroordeeld zijn voor overtreding van die wet, die zorgen voor de overbevolking in de gevangenissen.

Nog veel onduidelijk

Belangrijke vragen over de hervormingsplannen blijven onbeantwoord. Het is onduidelijk hoe de borgtocht, strafvermindering en opschorting van straffen precies worden uitgevoerd. Cambodja heeft geen systeem voor kosteloze rechtsbijstand, waardoor de meeste arme beklaagden niet worden bijgestaan door een advocaat. Hierdoor bestaat het risico dat mensen die voor vervroegde vrijlating of vrijlating op borgtocht in aanmerking komen, toch gevangen blijven. In dat geval zullen de hervormingen weinig effect hebben.

Tot dusverre gelden de aangekondigde hervormingen niet voor de beruchte drugsdetentiecentra, die ernstig overbevolkt zijn en waar mensen worden gemarteld. Ook daar is het risico op besmetting met het coronavirus groot. Er worden momenteel naar schatting meer dan 4.000 mensen in deze detentiecentra vastgehouden. Onlangs bracht Amnesty een rapport uit over deze decentriecentra en over overbevolking en marteling in gevangenissen.

Achtergrond

Cambodja heeft naar schatting 40.000 gevangenen. Bijna 60 procent van hen wordt vastgehouden voor drugsgerelateerde aanklachten. En ongeveer 40 procent werd opgepakt voor kleine misdrijven zoals drugsbezit en -gebruik.

De gevangenispopulatie in Cambodja steeg met 78 procent sinds de start van de antidrugscampagne in 2017, van 21.900 eind 2016 tot meer dan 38.990 in maart 2020. De gevangenissen hebben plek voor naar schatting 26.600 mensen. In de grootste gevangenis van Cambodja, het Phnom Penh’s Correctional Center 1, zitten meer dan 9.500 gevangenen terwijl er capaciteit is voor 2.050 mensen.

 

Lees het uitgebreide Engelstalige nieuwsbericht.