Arbeiders in een fabriek die kleding levert aan e-commercebedrijf SHEIN in Guangzhou in de Zuid-Chinese provincie Guangdong.
© Jade Gao/AFP

Beursgang van ultra-fast-fashion-bedrijf SHEIN ondermijnt de mensenrechten

Ultra-fast-fashion-bedrijf SHEIN heeft een verzoek ingediend voor een notering aan de Londense beurs. Met het oog op de mensenrechten is dat een zorgwekkende ontwikkeling. De Chinese bedrijven waar SHEIN zijn kleding laat maken hebben een dubieuze reputatie op het gebied van arbeidsomstandigheden en duurzaamheid.

 ‘Het is zeer verontrustend dat een bedrijf dat twijfelachtige arbeids- en mensenrechtennormen hanteert en een niet-duurzaam businessmodel heeft,’ zegt Dominique Muller van Amnesty International. ‘Honderden miljoenen ponden kan opstrijken via de verkoop van aandelen en een notering aan de London Stock Exchange.’ 

Bindende afspraken

‘Anderen bedrijven zullen proberen hetzelfde te doen. De autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk en de London Stock Exchange zouden de beursnotering van SHEIN alleen moeten faciliteren als er met het bedrijf transparante en bindende afspraken zijn gemaakt rond internationaal geaccepteerde mensenrechtennormen voor de hele toeleveringsketen, en alle vastgestelde misstanden volledig zijn opgelost.’

Corrumperend

‘Als de huidige productiemethodes van SHEIN door middel van een beursgang beloond zouden worden, zou dat niet alleen een schande zijn voor de London Stock Exchange, maar ook voor de banken die helpen om het bedrijf aan de beurs genoteerd te krijgen en voor alle investeerders die ervan willen profiteren. Het zou een weerzinwekkend voorbeeld zijn van een proces dat de rijken rijker maakt door de armen uit te knijpen. Het legitimeert de opvatting dat het acceptabel is om werknemers en hun rechten, producten en het milieu als vervangbaar te beschouwen – en dat corrumpeert ons allemaal.’

Race to the bottom

‘Het is van cruciaal belang dat de nieuwe Britse regering geen race to the bottom toestaat wanneer het gaat om bedrijfs- en mensenrechtennormen. Ze zou van bedrijven moeten eisen dat ze ernstige milieuschade en mensenrechtenschendingen in al hun activiteiten en toeleveringsketens voorkomen. Werknemers van wie de rechten worden geschonden door bedrijfsactiviteiten, waar ook ter wereld, moeten via Britse rechtbanken hun recht kunnen halen.’

Kostenpost

‘SHEIN besteedt de productie van kleding uit aan een keten van kleinere producenten in China. Die zijn weinig transparant op het gebied van lonen en arbeidsomstandigheden, en werknemers hebben er geen wettelijk recht op vergadering of vakbondsvorming. Maar al te vaak worden mensen die kleding maken voor ultra-fast fashion-bedrijven behandeld als een kostenpost die geminimaliseerd moet worden, zodat de kleding die ze produceren tegen spotprijzen kan worden verkocht.’

Niet transparant

‘SHEIN zegt dat het onafhankelijke auditors inzet om de lonen en arbeidsomstandigheden bij zijn onderaannemers te beoordelen. Maar het bedrijf publiceert geen gedetailleerde informatie over zijn leveranciers en kan niet uitleggen hoe het misstanden aanpakt. Bovendien is er een gebrek aan openbare informatie en transparantie over de herkomst van grondstoffen die worden gebruikt door onderaannemers in de toeleveringsketen van SHEIN.’

Niet duurzaam

‘Veel kleding van SHEIN is gemaakt van synthetische vezels afkomstig van fossiele brandstoffen, wat schadelijk is voor het milieu en niet duurzaam is. Veel van deze fast fashion belandt al snel op vuilnisbelten en vervuilt vaak de woonomgeving van gemeenschappen in het Mondiale Zuiden.’  

Achtergrond

SHEIN, opgericht in China maar nu gevestigd in Singapore, heeft naar verluidt een verzoek ingediend bij de London Stock Exchange als opmaat voor de verkoop van aandelen aan investeerders. SHEIN is ervan beschuldigd dat werknemers in zijn toeleveringsketen minder dan 4 dollarcent per geproduceerd kledingstuk verdienen, en wordt tevens verdacht van het gebruik van katoen dat is geoogst door middel van dwangarbeid. Directieleden van SHEIN hebben onlangs gesproken met vertegenwoordigers van Amnesty International en hebben vervolgens schriftelijk geantwoord op een reeks vragen over mensenrechten. Daarbij werden onder meer enkele details over de controle van leveranciers en kledingrecyclingsprogramma’s verstrekt, en over het Supplier Community Empowerment Programme van het bedrijf. 

Meer over dit onderwerp