Een Venezolaanse man die illegaal op Curaçao woont houdt een stuk karton vast met daarop de tekst: Ik werd neergeschoten in het detentiecentrum Curaçao.
© Berber van Beek - Studiorootz

Belangrijke uitspraak rechter: sluit vreemdelingenbarakken op Curaçao

Een Curaçaose rechter heeft geoordeeld dat de omstandigheden waaronder gevluchte Venezolanen worden vastgezet in Curaçao in strijd zijn met de mensenrechten. Daarom moeten alle mensen die nog vastzaten worden vrijgelaten. Amnesty International stelde al eerder dat deze praktijk van opsluiting een grove mensenrechtenschending is, en is daarom verheugd met deze uitspraak.


Omdat de vreemdelingenbarakken die nu verbouwd worden –  mede met financiële hulp van de Nederlandse overheid –  nog niet klaar zijn, zaten de Venezolanen in een gevangenis. Daar hadden ze te maken met een strenger regime dan de daadwerkelijke gevangenen die strafrechtelijk waren veroordeeld. De rechter is zelf op bezoek gegaan in de SDKK-gevangenis en heeft dit ook geconstateerd. Yara Boff Tonella, Amnesty’s projectleider vluchtelingen en migrantenrechten Curaçao en Aruba: ‘We zijn blij dat de rechter nu ook heeft erkend dat Curaçao onrechtmatig handelt en dat er een einde wordt gemaakt aan de inhumane detentie van mensen die juist bescherming zoeken.’

Inhumane detentieomstandigheden

Venezolanen vertelden vorig jaar aan Amnesty International over de onmenselijke omstandigheden in de vreemdelingenbarakken: ze zaten er voor onbepaalde tijd vast en gevangenisbewakers vernederden hen en gebruikten verbaal en soms fysiek geweld. Enkelen Venezolanen vertelden dat ze naakt kikkersprongen moesten maken van de bewaking. In 2019 schoot de politie met rubberen kogels op een groep Venezolanen die op dat moment in de vreemdelingenbarak vastzat. Het opzettelijke en buitensporige geweld dat de politie tegen hen gebruikte die ernstige verwondingen veroorzaakten, kan neerkomen op mishandeling of marteling.

Echte bescherming en humane opvang

Yara Boff Tonella: ‘Dit is een belangrijke stap in het verbeteren van de situatie van gevluchte Venezolanen op Curaçao. Het is nu belangrijk dat de Curaçaose overheid deze mensen echt een eerlijke kans biedt op bescherming en humaan opvangt. Wij zullen de situatie scherp in de gaten blijven houden.’

 

 

Meer over dit onderwerp