Kinderen aan het werk bij een kobalt mijn in de DRC
© Amnesty International and Afrewatch

Bedrijven: respecteer mensenrechten en steun IMVO-wet

Kleding, elektronica, koffie, chocola… achter veel producten die wij dagelijks gebruiken gaan mensenrechtenschendingen schuil: lage lonen, gedwongen arbeid, kinderarbeid.

Op woensdag 18 januari 2023 wordt in de Tweede Kamer een wet besproken die hier een einde aan wil maken (initiatiefwetsvoorstel van CU, PvdA, SP, GroenLinks, Volt en D66, zie:christenunie.nl/wvdio).

Deze wet verplicht bedrijven om rekening te houden met mens en milieu. Van bedrijven wordt verwacht dat zij risico’s op mensenrechtenschendingen of milieuschade in kaart brengen, voorkomen en oplossen.

Noodzaak wetgeving

De afgelopen week heeft een klein aantal bedrijven zich kritisch uitgesproken tegen deze wet. Volgens die bedrijven gaat het proces te snel. Amnesty International benadrukt dat deze wet het leven van talloze mensen kan verbeteren en dat langer wachten geen optie is.

Tara Scally van Amnesty International: ‘We kunnen niet langer wachten op Europa, in Nederland ligt wetgeving klaar, het is belangrijk dat we die aannemen en implementeren. Er zijn miljoenen mensen van wie dagelijks de mensenrechten worden geschonden. Denk alleen al aan alle kinderen in Congo die kinderarbeid verrichten in mijnen, zodat wij kunnen appen en bellen.’

Oproep aan bedrijven

Er zijn gelukkig veel innovatieve bedrijven die wél meegaan met de tijd. Zij zien verantwoord ondernemen als vanzelfsprekend en als een kans. Amnesty International roept bedrijven op hun voorbeeld te volgen en het initiatiefwetsvoorstel te steunen. Dit voorstel zorgt voor een gelijk speelveld zodat deze bedrijven geen last meer hebben van oneerlijke concurrentie.

Scally: ‘Deze wet is namelijk goed uitvoerbaar voor bedrijven. We hopen dan ook dat zij deze wet steunen en mensenrechten serieus nemen’.

Meer over dit onderwerp