Vanessa Mendoza Cortes uit Andorra
© Associacio Stop Violencies

Andorra: abortusactivist Vanessa Mendoza Cortés vrijgesproken

Abortusactivist Vanessa Mendoza Cortés, werd in Andorra aangeklaagd wegens smaad, maar is vandaag vrijgesproken. Amnesty International is blij met deze overwinning, maar benadrukt ook dat Vanessa Mendoza Cortés nooit aangeklaagd had mogen worden.

Vanessa Mendoza Cortés is de voorzitter van de vrouwenrechtenorganisatie Stop Violències uit Andorra. Tijdens een bijeenkomst van de Verenigde Naties voor het uitbannen van discriminatie tegen vrouwen in 2019, uitte ze haar zorgen over het totale verbod op abortus in Andorra. Hierna werd zij aangeklaagd voor smaad. Amnesty International voerde actie voor haar zaak en na een lang proces is zij eindelijk vrijgesproken.  

In een gezamenlijk statement met Centre for Reproductive Rights, Women’s Link Worldwide en Front Line Defenders prijst Amnesty International de beslissing tot vrijspraak. De organisaties roepen de autoriteiten van Andorra op ervoor te zorgen dat Vanessa Mendoza Cortés haar belangrijke en legitieme werk als mensenrechtenverdediger kan uitvoeren zonder intimidaties en represailles. 

‘De vrijspraak van vandaag handhaaft het recht op vrijheid van meningsuiting van Vanessa Mendoza Cortés, maar ze heeft een hoge prijs moeten betalen voor het verdedigen van mensenrechten. Het proces heeft ruim vier jaar geduurd, en dit heeft gevolgen gehad voor haar cruciale werk en dat van de organisatie die zij vertegenwoordigt’ reageert Amnesty International.

‘We roepen de autoriteiten van Andorra op om publiekelijk te erkennen dat het mensenrechtenwerk van Vanessa Mendoza Cortés legitiem is. De autoriteiten moeten concrete maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat zij en andere activisten de rechten van vrouwen en meisjes in Andorra kunnen verdedigen, inclusief het recht op veilige en legale abortus.’ 

Het volledige gezamenlijke statement lees je hier.  

Amnesty en het recht op abortus

Andorra is een van de laatste landen in Europa waar abortus nog in alle gevallen illegaal is. Amnesty International dringt erop aan om abortus te decriminaliseren en de toegang daartoe veilig en legaal te maken. Iemand dwingen een ongewenste zwangerschap te voldragen schendt de lichamelijke autonomie.

In Nederland is abortus strafbaar gesteld in artikel 296 van het Wetboek van Strafrecht. Dat een abortus toch legaal kan worden uitgevoerd, komt omdat er een uitzondering in de wet is opgenomen. Amnesty pleit er voor dat Nederland nu doorpakt en abortus uit het Wetboek van strafrecht haalt. Lees meer over Amnesty’s werk op gender en mensenrechten.

Meer over dit onderwerp