Amnesty.nl maakt gebruik van cookies om de content beter op uw voorkeur af te kunnen stemmen.     Meer informatie

Doodstraf

doodstraf

De doodstraf is, in juridische termen, een gerechtelijke executie. Van de doodstraf is sprake wanneer iemand van het leven wordt beroofd op grond van een vonnis dat is uitgesproken door een bevoegde rechter na een strafrechtelijk proces. Amnesty zet zich in voor de onvoorwaardelijke afschaffing van de doodstraf waar ook ter wereld.

Nieuws

Blogberichten

Ahmed Abu Seif over zijn jeugdvriend, fotojournalist Shawkan, die gevangen werd gezet voor het...
De spanning loopt op sinds het einde van de Ramadan in Indonesië. Executies van...
In het afgelopen jaar werden de Iraanse autoriteiten overladen met brieven van honderdduizenden...

Wat doet Amnesty?

 • Amnesty beschouwt de doodstraf  als een onmenselijke straf en zet zich in voor de wereldwijde onvoorwaardelijke afschaffing ervan.
 • Amnesty zet zich in voor de versterking en naleving van het internationaal recht, waaronder de protocollen van VN en de Raad van Europa die de doodstraf verbieden.
 • Amnesty werkt met campagnes en met bliksemacties om te bereiken dat dreigende terechtstellingen worden opgeschort en omgezet.
 • Amnesty constateert een tendens tot afschaffing van de doodstraf en moedigt de resterende landen aan om ook de doodstraf uit te bannen of althans een moratorium af te kondigen.
 • Elk jaar op 10 oktober - Internationale Dag tegen de Doodstraf - vraagt Amnesty extra aandacht voor, en voert actie tegen de doodstraf. 

Doodstraf 2015: Alarmerende doodstrafcijfers: hoogste aantal executies in 25 jaar

 • Dramatische stijging van het aantal executies wereldwijd – In de afgelopen 25 jaar registreerde Amnesty International niet zo’n hoog aantal voltrokken executies.
 • Drie landen - Iran, Pakistan en Saudi-Arabië – zijn verantwoordelijk voor 89 procent van alle geregistreerde executies.
 • Voor de eerste keer in de geschiedenis heeft de meerderheid van alle landen in de wereld de doodstraf afgeschaft voor alle misdrijven, nadat in 2015 nog eens vier landen de doodstraf afschaften

> Lees volledige nieuwsbericht over het nieuwe doodstrafrapport
> Lees het volledige Engelstalige rapport 

De doodstraf in internationaal recht

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) stelt in artikel 3: 'Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon'. De Universele Verklaring is juridisch niet bindend. Internationaal bindend zijn wel de VN-verdragen en bijbehorende protocollen. De VN hebben in 1989 een protocol aangenomen  dat afschaffing van de doodstraf voorschrijft. Tientallen staten, waaronder Nederland en België, zijn daarbij partij.
Lees meer over de doodstraf in de encyclopedie

Argumenten voor en tegen de doodstraf

 • De doodstraf zou afschrikwekkender zijn dan enige andere straf, maar meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat er geen verband is tussen de doodstraf en het aantal ernstige misdaden dat gepleegd wordt in een land of (deel)staat.
 • De doodstraf is onomkeerbaar. Als iemand later door DNA-bewijs onschuldig blijkt te zijn, dan heeft de staat een onschuldig persoon gedood.
 • De doodstraf wordt discriminerend toegepast en treft vooral zwakkere groepen in de samenleving.

Resultaten

 AIBegin april 2010 begroet een emotionele Hafez Ibrahim Amnesty-onderzoeker Lamri Chirouf. Ibrahim, die ter dood werd veroordeeld voor een misdrijf begaan toen hij minderjarig was, gelooft dat hij het grotendeels aan Chirouf te danken heeft dat hij niet is geëxecuteerd en is vrijgesproken. > Lees verder over Hafez Ibrahim

 

 Amnesty InternationalDe Zuid-Koreaanse oppositieleider Kim Dae-jung werd in 1973 door de Koreaanse geheime dienst gekidnapt uit een hotel in Tokio, kort nadat hij daar een bijeenkomst van de oppositie had geleid. De jaren zeventig bracht hij grotendeels in de gevangenis of onder huisarrest door. Amnesty voerde actie voor Kim; het doodvonnis werd in 1981 omgezet in gevangenisstraf. In 1982 kwam hij vrij. Hij schreef later een brief aan Amnesty waarin hij de organisatie bedankte: 'Ik heb mijn leven aan jullie te danken.' Kim werd in 1997 president van zijn land.

Websites

Amnesty International is niet verantwoordelijk voor informatie op externe websites. 

  • Wil je een spreekbeurt of werkstuk maken over de doodstraf? Download dan de informatieset op www.amnestyopschool.nl.
  • World Coalition against the Death Penalty: Amnesty maakt deel uit van de in 2002 opgerichte World Coalition Against the Death Penalty (WCADP), een coalitie van mensenrechtenorganisaties, ordes van advocaten, vakbonden en lokale en/of regionale autoriteiten die zich verenigd hebben in een poging wereldwijde afschaffing van de doodstraf te bereiken. De coalitie organiseert sinds 10 oktober 2003 de jaarlijkse Werelddag tegen de doodstraf.
  • Death Penalty Information Center: Informatie over de doodstraf in de Verenigde Staten.
  • National Coalition to Abolish the Death Penalty: De oudste organisatie die zich in de VS inzet voor de afschaffing van de doodstraf. De website bevat o.a. informatie, filmpjes en acties.