Amnesty Nijmegen zoekt een nieuwe Activiteitencoördinator en nieuwe leden voor de Vrouwenrechtengroep

Activiteitencoördinator

De Activiteitencoördinator organiseert diverse jaarlijkse activiteiten in Nijmegen, waaronder rond 10 december (Write for Rights tijdens de Dag van de Rechten van de Mens), 5 mei (Kinderbevrijdingsdag) en landelijke Amnesty-acties die we op lokaal niveau uitvoeren.

De activiteitencoördinator voert het team van vrijwilligers en flexwerkers aan, maar hoeft de activiteiten zeker niet alleen uit te voeren.

Activiteiten zijn o.a.:

 • Maken van een actieplan i.s.m. de vrijwilligers van de groep
 • Leggen en onderhouden van contacten met vrijwilligers en flexwerkers
 • Coördinatie van de actie

Hoe vaak en hoe lang?

2 uur per maand. Op de speciale actiedata kan het aantal uren oplopen.

Wat is nodig?

 • Organisatietalent
 • Goede contactuele eigenschappen
 • Creativiteit
 • Een keer per maand in de werkgroepvergadering aanwezig zijn (elke tweede dinsdag van de maand)

 

Vrouwenrechtengroep

De Vrouwenrechtengroep vraagt aandacht voor de benarde posities waarin vrouwen waar dan ook in de wereld verkeren. Daarnaast ligt de focus van de groep op alle positieve zaken die al bereikt zijn op het gebied van de rechten van mensen voor vrouwen. Zo heeft de groep de afgelopen jaren succesvolle discussie-, film- en thema-avonden georganiseerd rond thema’s als vrouwenbesnijdenis, huiselijk geweld, vrouwenhandel en gedwongen prostitutie, en vrouwen in oorlogstijd.

Hoe vaak en hoe lang?

De vrouwenrechtengroep vergadert eenmaal per maand op de eerste woensdagavond van de maand. Gemiddeld vinden zo’n twee maal per jaar activiteiten plaats. Aangezien onze activiteiten een relatief wat lange voorbereidingstijd vergen en de groep (slechts) eenmaal per maand bijeen komt, zijn wij wel op zoek naar leden die bereid zijn om zich voor een wat langere periode aan te sluiten bij de groep om zo de continuïteit te waarborgen.

Wat is nodig?

 • Een sterke affiniteit met de onderwerpen waar de vrouwenrechtengroep zich mee bezighoudt.
 • Bereidheid om eenmaal per maand in de avonduren te vergaderen en deel te nemen aan de activiteiten die door de groep worden georganiseerd.
 • In staat zijn om in teamverband te werken.
 • Wij zijn altijd op zoek naar allerlei uiteenlopende talenten: jouw inbreng is waardevol voor Amnesty!

Spreekt je een van deze functies je aan, stuur dan een email naar amnestynijmegen@gmail.com
Zie voor meer informatie ook onze website https://nijmegen.amnesty.nl