© Amnesty International

Activisten Amnesty Human Rights Talk

Amnesty International werkt voor mensenrechten. Die waarborgen vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Amnesty doet onderzoek, voert actie en steunt verdedigers van mensenrechten wereldwijd. Wij zoeken collega’s die diversiteit en inclusie belangrijk vinden. In Nederland telt de organisatie ruim 260.000 leden en donateurs. Op het kantoor in Amsterdam werken 120 betaalde medewerkers en 40 vrijwilligers. Amnesty International, het kernteam van de Human Rights Talk, is op zoek naar activisten die gespreksleider willen zijn voor de Human Rights Talk.

Zie Engelse versie beneden. Als Human Rights Talk gespreksleider zet je je in voor verschillende activiteiten:

 • Evenementen en campagnes, waarbij jij de Human Rights Talk inzet om deelnemers bewust te maken en te activeren voor de verschillende onderwerpen waar Amnesty zich voor inzet:
 • Privacy en veiligheid, migranten en vluchtelingen, racisme en discriminatie, LGBTQI+, vrouwenrechten en zelfbeschikking, vrijheid van meningsuiting en demonstratierechten.
 • Human Rights Talks die jij organiseert voor groepen en regios van Amnesty en binnen jouw eigen kringen

Het Human Rights Talk team is op zoek naar gespreksleiders uit met name: Eindhoven, Groningen, Maastricht, Tilburg, Utrecht, Leiden en Wageningen.

Wie zoeken wij?

 • Je bent gemiddeld 4 uur per week beschikbaar.
 • Je bent gewend om initiatief te nemen.
 • Je bent verantwoordelijk en neemt je rol serieus.
 • Je werkt graag in een team.
 • Je kunt werken in een online omgeving.

Wat doe je?

Als activist van het Human Rights Talk team heb jij verschillende taken:

 • Het begeleiden van gesprekken over mensenrechten.
 • Het ontwikkelen van activiteiten waarbij je de Human Rights Talk inzet.
 • Het uitvoeren van activiteiten samen met het (lokale) Human Rights Talk team.
 • Het volgen van Amnesty-trainingen en je blijft proactief op de hoogte van Amnesty’s nieuws.

Wat biedt Amnesty?

 • Je wordt onderdeel van het Human Rights Talk team van betrokken en gepassioneerde activisten.
 • De ruimte om ervaring op te doen met het organiseren van mensenrechten gesprekken.
 • Ontwikkeling van kennis en vaardigheden door middel van diverse trainingen.
 • Begeleiding bij je taken van het kernteam Human Rights Talk.
 • Ruimte voor het inbrengen van eigen ideeën.
 • Ov-onkostenvergoeding.

Ben jij de activist die graag samen met het Human Rights Talk team aan de slag wil gaan met de boven genoemde thema’s? Wil jij een verschil maken en meer leren over deze onderwerpen?

Stuur dan een e-mail naar dialoogdg@amnesty.nl met je motivatiebrief en CV. Indien je geen standaard CV hebt geef dan een korte beschrijving van jouw relevante werkervaring. Het Human Rights Talk team zal daarna contact met jouw opnemen.

Om deel uit te maken van de HRT-gemeenschap moet je deze training volgen, de volgende training hierna is pas in september.

Activists Amnesty Human Rights Talk

Amnesty International works for human rights. These guarantee freedom, equality and justice. Amnesty researches, takes action and supports human rights defenders worldwide. We are looking for colleagues who think diversity and inclusion are important. In the Netherlands, the organization has over 260,000 members and donors. The Amsterdam office employs 120 paid staff and 40 volunteers. Amnesty International, the core team of the Human Rights Talk, is looking for activists who want to be moderators for the Human Rights Talk.

As a Human Rights Talk moderator, you will commit to various activities:

 • Events and campaigns, where you will use the Human Rights Talk to raise awareness and activate participants on the various issues Amnesty is working on:
 • Privacy and security, migrants and refugees, racism and discrimination, LGBTQI+, women’s rights and self-determination, freedom of expression and demonstration rights.
 • Organising Human Rights Talks for Amnesty’s groups and regions as well as in your own network.

The Human Rights Talk team is looking for moderators from: Eindhoven, Groningen, Maastricht, Tilburg, Utrecht, Leiden and Wageningen.

Who are we looking for?

 • You are available for an average of 4 hours per week.
 • You are used to taking initiative.
 • You are responsible and take your role seriously.
 • You enjoy working in a team.
 • You can work in an online environment.

What do you do?

As an activist on the Human Rights Talk team, you have several tasks:

 • Moderating a dialogue about human rights.
 • Developing activities in which you use Human Rights Talk.
 • Carrying out activities together with the (local) Human Rights Talk team.
 • Attending Amnesty trainings and proactively staying up to date with Amnesty’s news.

What does Amnesty offer?

 • You become part of the Human Rights Talk team made up of committed and passionate activists.
 • The space to gain experience organizing human rights talks.
 • Development of knowledge and skills through various trainings.
 • Guidance on your tasks from the core Human Rights Talk team.
 • Space to contribute your own ideas.
 • Public transport costs are reimbursed.

Are you the activist who would like to work with the Human Rights Talk team on the topics mentioned above? Do you want to make a difference and learn more about these topics?

Then send an e-mail to dialoogdg@amnesty.nl with your motivation letter and CV. If you do not have a standard CV please provide a short description of your relevant work experience. The Human Rights Talk team will then contact you.

To become part of the HRT community you must attend this training, the next training after this is not until September.