Bewijsnood voor asielzoekers
© Toscabanana

Kom naar de online bijeenkomst over het Amnesty-rapport Bewijsnood

Asielzoekers van wie de nationaliteit of identiteit niet wordt geloofd, hebben een groot probleem: hun asielverhaal wordt niet verder getoetst. Zij kunnen vervolgens worden uitgezet, met daarbij het risico dat hun mensenrechten worden geschonden. Maar een groot deel van deze mensen kan Nederland helemaal niet verlaten omdat ze niet over de juiste papieren beschikken. En dat brengt ook grote risico’s met zich mee: er rest deze mensen vaak een uitzichtloos leven op straat waarbij ze – herhaaldelijk – in vreemdelingendetentie terecht kunnen komen.

Hoe komen mensen uit deze vicieuze cirkel? Wat moet er veranderen? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens een online bijeenkomst op woensdag 3 maart van 13.00 uur tot 14.40 uur. Kom je ook? Aanmelden kan onderaan deze pagina.

Bevindingen uit het rapport Bewijsnood

In november 2020 publiceerde Amnesty over deze problematiek het rapport Bewijsnood – Wanneer nationaliteit en identiteit ongeloofwaardig worden bevonden. Mensen die vluchten zijn lang niet altijd in het bezit van (identiteits)documenten, bijvoorbeeld omdat ze die noodgedwongen hebben achtergelaten of tijdens de vlucht zijn verloren. Amnesty concludeert in dit rapport dat de IND te hoge eisen stelt aan de bewijslast voor asielzoekers en te weinig rekening houdt met de bewijsnood waarin zij verkeren. De dienst zet daarmee mensenlevens op het spel.

Bijeenkomst

Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst geven deskundigen presentaties over een aantal knelpunten die in het rapport naar voren komen. In het tweede deel van de bijeenkomst praten we in werkgroepen door over manieren waarop we dit probleem kunnen aankaarten.

Wanneer: Woensdag 3 maart 2021 

Tijdstip: 13.00 uur – 14.40 uur

  • Deel 1 – 13.00 uur tot 13.50 uur: Inleiding en presentaties
  • Deel 2 – 13.50 uur tot 14.40 uur: Brainstormen in werkgroepen

Waar: Online via ZOOM
Aanmelden: Via het formulier onderaan deze pagina.
Nadat je je hebt aangemeld, ontvang je van ons een e-mail met nadere informatie over de ZOOM-link en stellen we je een aantal vragen.

Programma

Deel 1 – 50 minuten
12.45: Inloggen/inloop
13.00: Introductie Amnesty
13.15: Drie presentaties over staatloosheid, de integrale geloofwaardigheidsbeoordeling en juridische mogelijkheden
13.45: Vragen

Deel 2 – 50 minuten
13.50: Start in werkgroepen
14.15: Delen uitkomsten werkgroepen
14.30: Afronden

Over de sprekers

  • Karen Geertsema is werkzaam als docent en onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen. In 2018 promoveerde ze aan de Vrije Universiteit op een proefschrift over de rechterlijke toetsing in het asielrecht, met daarin aandacht voor de beoordeling van de geloofwaardigheid in asielzaken. Daarvoor was zij asieladvocaat bij Hamerslag & Van Haren advocaten.
  • Stefan Koolen is advocaat en sinds 2003 betrokken bij vluchtelingen, eerst via VluchtelingenWerk (in Delft, de AZC’s in Dongen, Oisterwijk en Gilze) en later als advocaat bij Pieters Advocaten in Utrecht. Op dit moment staat hij veel LHBTI+ en mensen uit Latijns-Amerika bij, met name in asielzaken. Stefan heeft zijn studie rechten in 2013 afgerond in Groningen. Daarvoor was hij werkzaam als sociaal maatschappelijk werker.
  • Luke Korlaar is 16 jaar werkzaam bij UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, als Protection Officer. Hij werkte onder andere in Bosnië & Herzegovina, Syrië, Tunesië en Libanon. In het Midden-Oosten legde hij zich voornamelijk toe op hervestiging van vluchtelingen naar andere landen, waaronder Nederland. De laatste 6 jaar zet hij zich in voor verbetering van het asiel- en vluchtelingenbeleid in Nederland.

Over de werkgroepen

We vragen je om in het formulier hieronder alvast je voorkeur aan te geven voor één van de volgende werkgroepen:

  • Werkgroep 1 buigt zich over de vraag hoe we bekendheid en zichtbaarheid kunnen geven aan de groep mensen die vanwege een niet-geloofde nationaliteit volledig klem zitten in Nederland. Hoe geven we inzicht in de omvang van dit probleem en hoe kunnen de mensen die het betreft hun stem laten horen?
  • Werkgroep 2 bespreekt hoe er beweging kan komen in vastgelopen dossiers waarin iemands aanvraag (herhaaldelijk) is afgewezen omdat de nationaliteit niet wordt geloofd. Wat is daarvoor nodig? Welke best practices kun je delen? Zijn er juridische oplossingen of creatieve mogelijkheden die nog niet verkend zijn?

Aanmelding gesloten