In Singapore wordt de doodstraf voltrokken door middel van ophanging.
© Orla 2011/Shutterstock.com

De doodstraf

De doodstraf werd al genoemd in het artikel waarmee Peter Benenson zijn beweging in 1961 het startsein gaf. Maar pas vanaf 1973 ging Amnesty zich inzetten voor onvoorwaardelijke afschaffing van de doodstraf. Amnesty is tegen de doodstraf, altijd, overal en voor iedereen.

Ten tijde van de aanvaarding van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, in 1948, hadden maar acht landen de doodstraf afgeschaft. Sinds Amnesty met haar werk tegen de doodstraf begon, is het aantal landen dat de doodstraf in de praktijk heeft afgeschaft opgelopen van zestien naar 143. Nog maar zo’n twintig landen voeren daadwerkelijk executies uit. China is de doodstrafkampioen.

Activisten van de Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) op de International Day Against the Death Penalty in Islamabad, Pakistan, 2015
© Aamir Qureshi/AFP/Getty Images
Activisten van de Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) op de International Day Against the Death Penalty in Islamabad, Pakistan, 2015

Zes redenen waarom Amnesty tegen de doodstraf is

De doodstraf is een wrede, onmenselijke en vernederende straf. Amnesty is altijd tegen de doodstraf. Daar hebben we verschillende redenen voor.

  1. De doodstraf betekent een schending van het recht op leven en het is een schending van het recht op vrijwaring van marteling of wrede, onmenselijke of vernederende behandeling. Beide rechten zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Diverse executiemethoden zijn een schending van het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing. Dit geldt bijvoorbeeld voor steniging en het gebruik van gas om iemands leven te beëindigen.
  2. De doodstraf is niet terug te draaien, terwijl er fouten kunnen worden gemaakt. Er is altijd het risico dat een onschuldige wordt geëxecuteerd.
  3. Door discriminatie in de rechtspraak heb je een grotere kans ter dood te worden veroordeeld als je arm bent of tot een etnische of religieuze minderheid behoort.
  4. Sommige landen die veel executies uitvoeren hebben geen eerlijk rechtssysteem. Daar worden mensen ter dood veroordeeld na een oneerlijk proces.
  5. De doodstraf wordt gebruikt als politiek middel. In sommige landen zetten de autoriteiten de doodstraf in om politieke tegenstanders uit te schakelen.
  6. Voorstanders van de doodstraf zeggen dat de doodstraf afschrikwekkend werkt. Dat moordenaars minder zullen moorden als ze weten dat ze de doodstraf kunnen krijgen. Maar dat is helemaal niet bewezen.