Shahnewaz Chowdhury, een mensenrechtenverdediger uit Bangladesh, kan 10 jaar gevangenisstraf krijgen omdat hij op Facebook zei dat een kolengestookte energiecentrale in de stad waar hij woont milieuverontreiniging veroorzaakt.
© Amnesty Inernational

Wat doet een mensenrechtenverdediger?

Mensenrechtenverdedigers doen onderzoek, verzamelen informatie en rapporteren over schendingen van mensenrechten. Op basis hiervan voeren ze actie om die schendingen tegen te gaan of nieuwe te voorkomen.

Shahnewaz Chowdhury, een mensenrechtenverdediger uit Bangladesh, kan 10 jaar gevangenisstraf krijgen omdat hij op Facebook zei dat een kolengestookte energiecentrale in de stad waar hij woont milieuverontreiniging veroorzaakt.
© Amnesty Inernational
Shahnewaz Chowdhury, een mensenrechtenverdediger uit Bangladesh, kan 10 jaar gevangenisstraf krijgen omdat hij op Facebook zei dat een kolengestookte energiecentrale in de stad waar hij woont milieuverontreiniging veroorzaakt.

Ze lobbyen om met hun onderzoeksresultaten aandacht te vragen van het publiek, politici, advocaten en rechters voor de schendingen die ze hebben gedocumenteerd. Zo kunnen activisten aandacht vragen voor misstanden en herhaling helpen voorkomen.

Daarnaast helpen ze slachtoffers van mensenrechtenschendingen, door ze bij te staan met psychologische en medische hulp. Ook zorgen ze voor juridische bijstand om een aanklacht in te kunnen dienen om daders te berechten. Dat gebeurt bijvoorbeeld door hen te vertegenwoordigen tijdens een rechtszaak. Het is erg belangrijk dat daders van mensenrechtenschendingen zich voor de rechtbank verantwoorden voor hun daden en bestraft worden als zij schuldig zijn. Als een schending straffeloos blijft, is de kans op herhaling groot.

Sommige activisten richten zich op hun regering en sporen die aan haar verplichtingen op mensenrechtengebied na te komen. Mensenrechtenorganisaties spelen een belangrijke rol bij de naleving van verdragen. Daarnaast neemt mensenrechteneducatie een belangrijke plaats in in het werk van activisten. Als mensen weten welke rechten ze hebben, kunnen ze er beter voor opkomen. Daarom leren mensenrechtenverdedigers anderen over hun rechten en over de middelen om die op te eisen.

Meer over dit onderwerp