De dissidente Cubaanse kunstenaar Luis Manuel Otero Alcantara
© Reuters

Wat wil Amnesty?

Amnesty streeft onder meer naar vrijheid voor gewetensgevangenen, bescherming voor mensenrechtenverdedigers, herziening van wetten en eerlijke processen.

Vrijheid voor gewetensgevangenen

Amnesty zet zich in voor de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle gewetensgevangenen. Dat zijn mensen die alleen vastzitten om wat ze vinden of wie ze zijn. In alle werelddelen zitten mensenrechtenverdedigers in de gevangenis vanwege hun vreedzame werk voor gerechtigheid. Amnesty International verhoogt met wereldwijde acties en petities de druk op autoriteiten om de verzoeken om vrijlating kracht bij te zetten.

Bescherming voor mensenrechtenverdedigers

In 1998 aanvaardden de Verenigde Naties de Verklaring over Mensenrechtenverdedigers. Volgens deze verklaring hebben activisten recht op bescherming en op vrijheid van vereniging. In de verklaring is ook vastgelegd dat zij het recht hebben om kritiek te uiten op regeringen en voorstellen te doen tot verbeteringen in het beleid. Sinds de Verklaring over Mensenrechtenverdedigers is aangenomen, zijn meer dan 3.500 activisten gedood. Amnesty International zet zich ervoor in dat landen deze verklaring respecteren, zodat verdedigers van mensenrechten in vrijheid hun werk kunnen doen.

Herziening van wetten

In veel landen maken onderdrukkende en discriminerende wetten mensenrechtenverdedigers het werk onmogelijk. Die wetten zijn vaak extreem vaag geformuleerd, waardoor critici gemakkelijk vals beschuldigd kunnen worden en lange gevangenisstraffen opgelegd krijgen. Met actie en lobby blijven we er bij autoriteiten op aandringen die wetten aan te passen.

Eerlijke processen

Als mensenrechtenverdedigers worden aangeklaagd en er wordt getwijfeld aan de onafhankelijkheid van de rechtbank, dan streven we ernaar hun rechtszaken op de voet te volgen. We houden in de gaten of processen eerlijk verlopen. Vaak is dat niet het geval. Zaken worden achter gesloten deuren behandeld, de aangeklaagde mag geen advocaat raadplegen, of bewijsmateriaal wordt niet getoetst. Door aanwezig te zijn bij rechtszaken dwingt Amnesty rechters tot meer transparantie.

Berechting van daders

Straffeloosheid is een van de grootste oorzaken van het voortbestaan van schendingen van mensenrechten. Wanneer individuele politieagenten of gevangenbewaarders niet worden bestraft wanneer ze over de schreef zijn gegaan, blijven ze ermee doorgaan. Daarom pleit Amnesty bij schendingen van mensenrechten niet alleen voor genoegdoening van slachtoffers, maar ook altijd voor berechting van daders.

Mensenrechteneducatie

De dissidente Cubaanse kunstenaar Luis Manuel Otero Alcantara
© Reuters
De dissidente Cubaanse kunstenaar Luis Manuel Otero Alcantara

Voor een samenleving waarin mensenrechten worden gerespecteerd en beschermd, is het belangrijk dat burgers zich bewust zijn van het belang van mensenrechten. Kennis over mensenrechten is dan ook onontbeerlijk, omdat het mensen leert welke rechten (en plichten) zij hebben en welke verantwoordelijkheden autoriteiten hebben om die rechten en de mensen die ervoor opkomen te beschermen.

Toegang tot informatie

Vrije toegang tot informatie, bijvoorbeeld via kranten, radio en televisie, is essentieel voor een goed functionerende democratie. Mensen zijn dan in staat zich een mening te vormen over de gebeurtenissen die in hun land en daarbuiten plaatsvinden. Daarom voeren we actie in landen waar internet beperkt is, of waar de persvrijheid aan banden is gelegd en onafhankelijke berichtgeving bijna niet meer mogelijk is.

Versterken van de capaciteit

Door trainingen te ontwikkelen over het documenteren van schendingen van mensenrechten, lobbywerk, campagnevoeren en mediabenadering, helpen we mensenrechtenverdedigers hun werk beter en veiliger te doen.

Uitvoering van de EU-richtsnoeren

Amnesty hecht grote waarde aan de naleving van de richtsnoeren van de Europese Unie voor de bescherming van mensenrechtenverdedigers en de vrijheid van meningsuiting. Die richtsnoeren gaan in de praktische uitwerking veel verder dan mensenrechtenverdragen en bieden ambassades een arsenaal aan mogelijkheden om mensenrechtenverdedigers te steunen. Ze kunnen bedreigingen en aanvallen tegen activisten veroordelen, initiatieven ondernemen en publieke verklaringen doen wanneer mensenrechtenverdedigers onmiddellijk of ernstig gevaar lopen.

Morele steun voor activisten

Voor mensenrechtenverdedigers die vanwege hun werk zijn opgesloten, is morele steun van enorm belang. Te weten dat ze niet zijn vergeten, en dat er zelfs over de hele wereld mensen met ze meeleven en voor ze opkomen, geeft ze kracht.