Amnesty demonstreert op 22 oktober 2020 voor de Russischche ambassade in Den Haag voor de vrijlating van de Russische kunstenares en activiste Yulia Tsvetkova. Zij wordt beschuldigd van het ‘maken en verspreiden van pornografische materialen’. Tsvetkova, die zich inzet voor vrouwenrechten en LHBTI’ers, had op sociale media tekeningen geplaatst van het naakte vrouwelijk lichaam.
© Phil Nijhuis

Wat doet Amnesty?

Amnesty doet onderzoek naar schendingen van de mensenrechten van mensenrechtenverdedigers, voeren actie voor hen en trainen hen.

 • We doen onderzoek naar de schending van de mensenrechten van mensenrechtenverdedigers.
 • We voeren actie voor mensenrechtenverdedigers die worden geïntimideerd, bedreigd en vervolgd.
 • Mensenrechtenverdedigers worden getraind. We werken samen met andere Amnesty-secties en lokale organisaties en activisten, zodat zij mensenrechtenschendingen beter kunnen identificeren en documenteren, en passende boodschappen kunnen overbrengen aan de autoriteiten. We ontwikkelen online en offline workshops waarbij activisten hun kennis kunnen vergroten wat betreft strategisch campagnevoeren, mediastrategieën en fondsenwerving.
 • Met een lobby gericht op zowel de autoriteiten in landen waar we mensenrechtenactivisten steunen, als op de Nederlandse autoriteiten en EU-lidstaten, probeert Amnesty Nederland onderdrukkende wetgeving te beïnvloeden. Ook pleiten we ervoor dat EU-lidstaten zich vaker publiekelijk uitspreken over de gevaren waaraan mensenrechtenverdedigers blootstaan, en lobbyen we voor de ondersteuning en bescherming van deze mensen.

  Amnesty demonstreert op 22 oktober 2020 voor de Russischche ambassade in Den Haag voor de vrijlating van de Russische kunstenares en activiste Yulia Tsvetkova. Zij wordt beschuldigd van het ‘maken en verspreiden van pornografische materialen’. Tsvetkova, die zich inzet voor vrouwenrechten en LHBTI’ers, had op sociale media tekeningen geplaatst van het naakte vrouwelijk lichaam.
  © Phil Nijhuis
  Amnesty demonstreert op 22 oktober 2020 voor de Russischche ambassade in Den Haag voor de vrijlating van de Russische kunstenares en activiste Yulia Tsvetkova. Zij wordt beschuldigd van het ‘maken en verspreiden van pornografische materialen’. Tsvetkova, die zich inzet voor vrouwenrechten en LHBTI’ers, had op sociale media tekeningen geplaatst van het naakte vrouwelijk lichaam.
 • Amnesty vindt het cruciaal dat Europese diplomaten de richtlijnen van de Europese Unie voor de bescherming van mensenrechtenverdedigers en de vrijheid van meningsuiting naleven. Die richtlijnen wijzen diplomaten er bijvoorbeeld op dat zij de mogelijkheid hebben om verdedigers van mensenrechten in hun ambassade op te vangen als zij bescherming nodig hebben. Amnesty Nederland organiseert bijeenkomsten waarbij diplomaten en mensenrechtenverdedigers met elkaar kunnen bespreken wat zij voor elkaar kunnen betekenen.
 • Er bestaat een noodfonds waarop activisten in penibele situaties een beroep kunnen doen, bijvoorbeeld voor het betalen van de kosten van een advocaat, voor beveiliging van communicatieapparatuur of om hun tijdelijk een veilig onderdak te bieden.
 • In Nederland werken we door middel van ons programma voor mensenrechteneducatie aan het verbeteren van de kennis over mensenrechten en de mensen die deze verdedigen.