Jani Silva is een Colombiaanse mensenrechtenverdediger die opkomt op voor de belangen van de boeren in het Amazoneparel-reservaat.
© ANZORC

Mensenrechtenverdedigers in Latijns-Amerika

Mensenrechtenverdedigers in Latijns-Amerika

Onderdrukkende regeringen die weinig tegenspraak dulden, werken mensenrechtenverdedigers op allerlei manieren tegen. Je ziet het bijvoorbeeld in Rusland, China, Saudi-Arabië, Turkije of Belarus. Maar in Latijns-Amerika worden verreweg de meeste activisten bedreigd.

Het zijn daar met name mensenrechtenverdedigers die zich richten op landrechten en het milieu die het zwaar te verduren hebben. Vaak worden zij tot ‘vijanden van vooruitgang’ verklaard, vanwege hun verzet tegen projecten waarbij natuurlijke bronnen worden geëxploiteerd. Met lastercampagnes proberen zowel regeringen als bedrijven de reputatie van deze activisten aan te tasten. En dan zijn er ook nog criminele bendes die een gevaar voor activisten vormen, vooral in zwakke staten waar straffeloosheid veel voorkomt.

Jani Silva (Colombia)

De zaak van milieuactivist Jani Silva is een voorbeeld van het uitblijven van een adequate reactie van de Colombiaanse autoriteiten. In 2021 wed ze een aantal keer bedreigd door gewapende groeperingen vanwege haar mensenrechtenwerk.

Jani Silva neemt het op voor honderden boeren in het Amazoneparel-reservaat. Illegale groeperingen, militairen, drugskoeriers en multinationals hebben het op hun land voorzien. Het reservaat is namelijk rijk aan grondstoffen en is strategisch gelegen. Silva wordt al jaren door onbekenden gevolgd, geïntimideerd met wapens en met de dood bedreigd. De coronacrisis maakte de zaak erger: ze moest erdoor thuisblijven en de maatregelen die de overheid nam om haar te beschermen, vielen weg.

Jani Silva is een Colombiaanse mensenrechtenverdediger die opkomt op voor de belangen van de boeren in het Amazoneparel-reservaat.
© ANZORC
Jani Silva is een Colombiaanse mensenrechtenverdediger die opkomt voor de belangen van de boeren in het Amazoneparel-reservaat.

Write for Rights

De laatste bedreiging leidde ertoe dat Silva gedwongen werd elders een onderkomen te zoeken vanwege de grote risico’s die ze loopt. Zolang de autoriteiten geen maatregelen nemen die de structurele oorzaken voor Jani Silva’s bedreigde positie wegnemen, zal ze in gevaar blijven en wordt haar mensenrechtenwerk ernstig bemoeilijkt.

In 2020 was Silva een van de mensen voor wie tijdens Amnesty’s wereldwijde schrijfactie Write for Rights massaal werd geschreven. ‘Uit de grond van mijn hart kan ik zeggen dat deze campagne me in leven heeft gehouden, want ik ben heel dicht bij de dood geweest’, liet ze na de actie weten.