Vrouwen in de Filipijnse hoofdstad Manila volgen een training voor huishoudelijk werk in het Midden-Oosten.
© © Veejay Villafranca/Getty Images

Huishoudelijk personeel

De Wet voor huishoudelijk personeel in Qatar wordt slecht nageleefd. Werknemers hebben nog steeds te maken met slopende arbeidsomstandigheden en zijn vaak het slachtoffer van lichamelijk en seksueel geweld.

De belofte

De Wet voor huishoudelijk personeel zou worden herzien en geïmplementeerd, en het Systeem voor loonbescherming zou ook gelden voor huishoudelijk personeel. In de wet werd onder meer vastgelegd dat huishoudelijk personeel maximaal 10 uur per dag en zes dagen per week mag werken en dat ze op hun vrije dag worden doorbetaald. De wet geeft huishoudelijk personeel ook het recht om klachten in te dienen bij de Arbeidscomités. De regering startte bewustmakingscampagnes die zowel gericht zijn op huishoudelijk personeel als op hun werkgevers. Ze beloofde ook om een ​​opvangcentrum op te zetten om onderdak te bieden aan huishoudelijk personeel dat misbruikt is.

De realiteit

In augustus 2017 werd de wet aangenomen. De rechten van huishoudelijk personeel werden tot dan op geen enkele manier in de wet beschermd. De nieuwe wet is een stap voorwaarts, hoewel zij niet geheel voldoet aan internationale standaarden.

De wet wordt echter slecht nageleefd. Huishoudelijk personeel heeft nog steeds te maken met slopende arbeidsomstandigheden en is vaak slachtoffer van mishandeling, waaronder lichamelijk en seksueel geweld. Zo blijkt uit een Amnesty-rapport van oktober 2020 dat buitenlandse huishoudelijke hulpen extreem veel moeten overwerken, weinig rust krijgen en op een vernederende manier worden behandeld.

Een huishoudelijke hulp in Qatar begeleidt een kind.
© Stock Connection/Rex
Een huishoudelijke hulp in Qatar begeleidt een kind.

Beledigd, geslagen en bespuugd

Amnesty sprak met 105 vrouwen. Negentig van hen vertelden dat ze regelmatig meer dan 14 uur per dag werken, 89 werken vaak zeven dagen per week en van 87 vrouwen had de werkgever het paspoort ingenomen. Veertig vrouwen zeiden te zijn beledigd, geslagen of bespuugd. Bij geen van de vrouwen met wie Amnesty sprak, moest de dader verantwoording afleggen.

Opvangcentrum voor misbruikte vrouwen

Qatar opende in juli 2019 het eerste door de overheid gerunde opvangcentrum voor slachtoffers van misbruik. Dat moet onderdak bieden aan 200 misbruikte vrouwen. Halverwege 2020 werden de eerste vrouwen er opgevangen, maar het centrum is nog niet volledig in gebruik. Dit betekent dat het voor misbruikte huishoudelijke hulpen nog steeds moeilijk is om gerechtigheid te zoeken. Bij gebrek aan een veilige verblijfplaats en zonder inkomen durven veel vrouwen sowieso geen klacht in te dienen.