Symposium Rapport Slachtoffers van seksueel geweld: blinde vlek in de asielprocedure?

Amnesty organiseert een symposium op donderdag 6 juli naar aanleiding van het rapport Slachtoffers van seksueel geweld: blinde vlek in de asielprocedure? dat op 7 maart 2023 verscheen.

Datum en tijd: 6 juli 2023 van 13:30-17:30 uur inclusief borrel. Inloop is vanaf 13.00 uur met koffie en thee. We beginnen stipt om 13.30 uur met het programma.
Locatie: Kantoor Amnesty International, Keizersgracht 177, 1016 DR Amsterdam
Voertaal: Nederlands.

Het is niet mogelijk om het symposium online te volgen.

Aanmelden voor dit symposium is helaas niet meer mogelijk. Als u vragen heeft over het symposium kunt u mailen naar: symposiumblindevlek@amnesty.nl.

 

Het symposium

Amnesty International concludeert in het rapport Seksueel geweld: blinde vlek in de asielprocedure? dat mensen die hiernaartoe vluchten onvoldoende bescherming krijgen wanneer zij te maken hebben gehad met seksueel geweld. Signalen van seksuele trauma’s worden onvoldoende herkend tijdens de asielprocedure en ‘gender’ ontbreekt als aparte grond voor asielbescherming. Specifieke vrouwenrechtenverdragen worden niet aangedragen in de procedure. Amnesty Nederland roept in het rapport op om de Nederlandse asielwetgeving aan te passen en slachtoffers van seksueel geweld de bescherming te bieden waar ze volgens internationale mensenrechtenverdragen recht op hebben.

Graag kijken we tijdens het symposium samen met u naar volgende stappen. Amnesty en het Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO) zullen de uitkomsten van het rapport bespreken. Renée Römkens, emeritus-hoogleraar gespecialiseerd in gendergerelateerd geweld, zal een lezing geven over het VN-Vrouwenverdrag en het Istanbul-Verdrag en het belang van deze verdragen voor de asielprocedure. Daarnaast komen verschillende experts aan het woord in een panel en is er uiteraard gelegenheid om elkaar te ontmoeten.