Vrijheid van meningsuiting

Ali Hesham woont in Egypte. Hij is 15 jaar en de jongste blogger van Egypte. Hij schrijft over allerlei politieke problemen en ontwikkelingen waar hij het niet mee eens is.


In de Arabische wereld begon eind 2010 een periode van opstanden en protesten, de zogenaamde Arabische Lente. Oorzaken waren onder andere corruptie en allerlei mensenrechtenschendingen. In Egypte maakten de massale protesten een einde aan dertig jaar president Mubarak.

Sinds de revolutie in Egypte hebben leger, politie en veiligheidstroepen meer dan honderd demonstranten gedood. Honderden anderen zijn door het geweld van het leger en politie blijvend gehandicapt. Mensen die voor hun vrijheid van meningsuiting opkomen lopen er nog steeds gevaar. De mensenrechtensituatie is niet of nauwelijks verbeterd.