Mensjesrechten

Er leven in Nederland ongeveer vier miljoen kinderen. Met de meesten gaat het prima, maar met sommigen gaat het niet goed. Hierover gaan de tien minidocumentaires in de lessenreeks Mensjesrechten. Aan de hand van herkenbare en indrukwekkende verhalen gaan leerlingen aan de slag met actuele kinderrechtenkwesties in Nederland.

Aan de slag met kinderrechten in Nederland

De lessenreeks Mensjesrechten daagt leerlingen uit om kinderrechtenproblemen in kaart te brengen, te zoeken naar oplossingen en zich een mening te vormen over lastige stellingen en dillema’s. Leerlingen ervaren dat kinderrechtenschendingen niet alleen ver weg plaatsvinden, maar juist ook in hun eigen buurt, school of sportclub.

Discussie en debat

Mensjesrechten bestaat uit verschillende materialen met afwisselende opdrachten en activiteiten. Een belangrijke rol is weggelegd voor discussie en debat. Leerlingen kijken en luisteren naar verhalen over kinderrechtenschendingen, lezen berichten uit het nieuws én gaan hier uiteindelijk met elkaar over in debat. Discussie en debat zijn middelen bij uitstek om de mening van leerlingen over kinderrechtenkwesties aan te scherpen, maar het mogen debatteren en discussiëren is ook een recht op zich. Zo leren jongeren beter voor hun eigen en andermans rechten op te komen.

Doelgroep en aansluiting

De lessen zijn geschikt vanaf klas 3 van het voortgezet onderwijs en voor het MBO. Mensjesrechten biedt u als docent veel mogelijkheden te variëren en differentiëren. Het sluit goed aan bij de vakken maatschappijleer, aardrijkskunde, geschiedenis, Nederlands, filosofie, levensbeschouwing en burgerschap. De lessenreeks is ook geschikt voor mentorlessen en projecten. U kunt opdrachten uit de werkbladen kiezen die het beste aansluiten op het niveau van uw leerlingen.
Amnesty International biedt de lessenreeks Mensjesrechten gratis aan. Het materiaal wordt geleverd met een A4-opbergmap voor elke leerling. De illustraties zijn speciaal voor Mensjesrechten gemaakt door illustrator Barbara Stok.

Bestel het lespakket

Blijf op de hoogte van alles wat we doen via instagram