Checkpoint Changemakers

What's next?!

 

Door: Judi Sillikens, Andriy Ostryagin en Siska Schorn (deelnemers van Checkpoint Changemakers 2019)

Samen met meer dan 50 jongeren tussen de 16 en 23 jaar hebben we ons tijdens Checkpoint Changemakers 2019 ingezet voor de geschonden mensenrechten van Nasu en zijn lotgenoten. Niet alleen het recht op onderwijs is geschonden, maar ook het recht op leven, vrijheid en veiligheid en het recht op eigendom. Hier willen wij wat aan doen. We hopen door middel van deze actie te zorgen dat mensen zich bewuster worden van de situatie in Lagos en natuurlijk ook dat Nasu en zijn lotgenoten een schadevergoeding en weer een dak boven hun hoofd krijgen.

© Copyright Pierre Crom

De jongeren hebben een graffitiworkshop kunnen volgen, waarbij ze leerden hoe ze kunst in kunnen zetten bij activisme. Felies vertelde over zijn favoriete graffitiwerk van de workshop: ‘Ik denk dat die van Andrey de grootste impact op me heeft gehad. Zijn graffitiwerk ging over Oekraïne en over hoe Rusland en de EU steeds meer uit elkaar worden getrokken. Iedereen heeft eigenlijk een gevoel dat je aan de ene kant moet zijn in plaats van de andere kant, maar dat er uiteindelijk vrede moet zijn. Het was een heel mooi kunstwerk.’ Samuel over het graffitiwerk Volley Wall: ‘Dit kunstwerk ging over de grens tussen de VS en Mexico en ik vond het grappig dat er een satirische twist aan zat waarbij twee mensen volleybal speelden over de muur.’

Tijdens de workshop lobbyen kregen de jongeren de opdracht om binnen een aantal minuten een actie te bedenken voor de situatie in Jemen. Lily vertelde wat ze hier geleerd heeft: ‘Ik heb geleerd hoe mensen het daar hebben. Ik wist wel dat er oorlog was, maar niet hoe erg het was en hoeveel andere landen hiermee te maken hebben. Ons idee was om een filmpje te maken van de kinderen in Jemen, waarbij zij mensenrechten opnoemen die bij hen zijn geschonden en op welke manier dit is gebeurd.’

© Copyright Pierre Crom

Tevens was er een workshop over Write for Rights waarbij de jongeren konden skypen met Nasu en Temitope uit Nigeria, de twee mensen voor wie we de actie in het weekend voerden. Ané heeft hen gevraagd of ze op dit moment nog steeds last hebben van de overheid, omdat ze nog steeds strijden voor gerechtigheid. Het antwoord was dat de overheid niet meer van zich laat horen nu de huizen van de mensen uit de gemeenschap er niet meer zijn. De mensen uit de gemeenschap voeren actie voor gerechtigheid en Ané gaf aan dat ze eigenlijk had verwacht dat de overheid de monden van de mensen zou willen snoeren, omdat ze niet zouden willen dat de gemeenschap actie zou gaan voeren zodat de rest van de wereld het te weten zou komen. Daarnaast verbaasde het haar dat Nasu en Temitope zo positief zijn en graag willen strijden voor hun rechten en ook activist willen blijven.

© Copyright Pierre Crom

Op zondag 22 september 2019 was het dan zo ver. In de ochtend hebben we de laatste dingen afgemaakt en daarna zijn we vanuit Soest doorgegaan naar het Domplein in Utrecht. Gemotiveerd zijn we aan de slag gegaan met het verspreiden van groepjes mensen, een aantal hiervan hielden een bord of een deur vast terwijl ze een stuk tape over hun mond hadden. Dit representeerde dat de mensen in Lagos geen stem hebben tegen de regering en eigenlijk niets kunnen inbrengen. Daarnaast liepen er een aantal mensen rond om het gesprek met mensen aan te gaan en te vragen of ze de petitie wilden tekenen. Dit was een groot succes. Tijdens de actie hebben we namelijk meer dan 680 handtekeningen opgehaald! We zijn iedereen die getekend heeft erg dankbaar en we hopen dat we op deze manier mensen bewuster hebben gemaakt van de situatie in Lagos.