Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) bij Staphorst op A28 afrit tegengehouden door vijandig tegendemonstranten; er zijn aangiftes gedaan van bedreiging, vernieling en diefstal.
© ANP PERSBUREAU METER

Wat is het verschil tussen een tegendemonstratie en vijandig publiek?

Een tegengeluid mag gehoord worden, ook wanneer het een tegengeluid is tegen een bestaande demonstratie. Dit protest valt net zo goed onder het demonstratierecht en de gemeente moet ook de tegendemonstratie faciliteren. Mits het vreedzaam is. Het gebruik van geweld (of het dreigen daarmee) of op andere wijze een demonstratie verstoren of verhinderen, is strafbaar en kan nooit als een tegendemonstratie gezien worden; dan gaat het om vijandig publiek. Daarmee vervalt de bescherming van het demonstratierecht. Zie deze video (specifiek 06.40 min) voor meer toelichting.

Het is belangrijk dat de politie bij vijandige, agressieve reacties zichtbaar en proactief optreedt om zo de vreedzame demonstratie te beschermen dus niet wachten tot er aangifte is gedaan. Ook moet de politie uit eigen beweging geweldsincidenten onderzoeken en zo nodig bestraffen. Doet de politie dit niet, dan ontstaat er een situatie waarin het recht van de sterkste geldt, en (dreigen met) geweld beloond wordt.