© Amnesty International

Transparantie

Onafhankelijke rapportage over (het verloop van) demonstraties is van belang voor een goede waarborging van het demonstratierecht. Amnesty monitort ook demonstraties en verzamelt zo uit eigen waarneming informatie over mogelijke schendingen van dit recht.

Onafhankelijke waarnemers en de pers moeten vrijelijk, dus zonder daarin gehinderd te worden, de demonstraties kunnen monitoren. (Burger)journalisten en waarnemers kunnen met hun informatie mensenrechtenschendingen aankaarten, waarmee zij als een publieke waakhond een belangrijke rol vervullen in de democratische rechtsstaat. Hun werk valt dan ook onder de bescherming van het demonstratierecht.

Aanhoudingen van journalisten

Dit geldt ook voor demonstraties waar een verbod voor is afgegeven of die beëindigd is. Een opdracht uiteen te gaan geldt dus in principe niet voor waarnemers, (burger)journalisten en fotografen, tenzij zij gevaar lopen. Amnesty maakt zich grote zorgen over de aanhouding van journalisten en fotografen, zoals in oktober 2021 met een verslaggever van de Volkskrant gebeurde bij een protest van Extinction Rebellion en twee dagen later met een verslaggever en fotograaf van het Algemeen Dagblad; dit is in strijd met de mensenrechten. Overheden zouden het beschermen van het werk van onafhankelijke waarnemers en pers moeten zien als onderdeel van een goede facilitering van het demonstratierecht.

Meer over dit onderwerp