Boeren protesteren met tractoren bij het Tweede Kamergebouw, waar gedebatteerd wordt over de stikstofplannen van het kabinet. De boeren zijn het niet eens met het voorgestelde stikstofbeleid van het kabinet.
© ANP/Jeffrey Groeneweg

Beperkingen in verband met het verkeer

Een demonstratie geeft al snel enige overlast en vrijwel elke protestmars overschrijdt de Wegenverkeerswet (want lopen op de weg mag niet). Gezien het belang van het demonstratierecht en de vaak tijdelijke aard van de hinder, moeten burgemeesters enige verkeersoverlast dulden. Ook wanneer dat tot opstoppingen leidt.

Burgemeesters beroepen zich niet zelden op ‘het belang van het verkeer’ om een demonstratie in te perken of te beëindigen. De Wet openbare manifestaties (Wom) biedt hun ook die mogelijkheid. Het internationale recht biedt echter geen ruimte om enkel op grond van het verkeer een demonstratie in te perken. Op dat punt is de Wom dus niet in lijn met de mensenrechten. Amnesty pleit ervoor de Wom in lijn te brengen met de mensenrechten en deze bepaling te schrappen.

Regelmatig organiseren actiegroepen blokkades van doorgaande wegen, kruispunten, spoorlijnen, of zelfs snelwegen. In veel gevallen vallen ook deze acties onder het demonstratierecht.

Vreedzame blokkade

Een vreedzame blokkade van een (snel)weg, waarbij veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen en waarbij er goed contact is met de politie, moet enige tijd getolereerd worden. Anders wordt het wanneer een snelweg langdurig wordt geblokkeerd, of wanneer de blokkade wordt veroorzaakt door het dumpen van afval of wanneer er gevaarlijke situaties ontstaan. Blokkades die langere tijd duren en daardoor anderen in toenemende mate schaden, kunnen op een gegeven moment worden beëindigd, ook als de actievoerders zelf vreedzaam optreden

Meer over dit onderwerp