Lets Talk About Yes conferentie

Aanmeldformulier LetsTalkAboutYes conferentie

Veel studenten krijgen tijdens hun studententijd te maken met seksueel geweld. Wij zijn blij dat een groot aantal hoger onderwijsinstellingen dit probleem samen met ons willen aanpakken. Beleid maken en uitvoeren om seksueel geweld terug te dringen vraagt om zorgvuldigheid. Om best practices en uitdagingen met elkaar te delen, organiseert Amnesty samen met Hogeschool Utrecht een conferentie voor medewerkers van hoger onderwijsinstellingen.

Datum: woensdag 16 november
Tijdstip: 14:00 tot 18:00 uur
Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht

Na een plenair gedeelte splitsen we op in kleinere groepen om specifiekere thema’s te behandelen. We zijn erg benieuwd in welke thema’s u geïnteresseerd bent:

  1. Workshops voor studenten
  2. Informatiecampagnes
  3. Trainingen voor medewerkers die contact hebben met studenten
  4. De meldings- en klachtenprocedure (inhoud en proces)
  5. Medewerkers die een rol hebben in de klachtenprocedure (van vertrouwenspersoon tot leden externe klachtencommissie)
  6. Het betrekken van studenten bij het verder ontwikkelen en uitvoeren van beleid op dit thema.

Iedereen die wil meedenken en meepraten over het thema is welkom. Nodig dus vooral collega’s uit voor wie de conferentie interessant kan zijn.

Aanmelden kan via dit formulier:

Voorkeurstaal/ Preferred language(Verplicht)
Interesse in / Interested in:
Wil je zelf iets presenteren/delen tijdens de conferentie (bij ‘ja’ of ‘misschien’ nemen we contact op)? / Would you like to present/share something during the conference (if so, we’ll contact you)?(Verplicht)
Nieuwsbrief