© Amnesty International

Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij is de grootste goede doelenloterij van Nederland. Van elk lot dat je koopt gaat ten minste 40 procent naar maar liefst honderd goede doelen op het gebied van mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, sociale cohesie, natuur en milieu.

De Nationale Postcode Loterij steunt Amnesty sinds 1996 in haar strijd om mensenrechten te beschermen. Door één of meerdere loten te kopen steunt u indirect onze strijd voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid voor iedereen, overal ter wereld. Door deze steun kunnen wij onze onafhankelijkheid als mensenrechtenorganisatie waarborgen. Ook dit jaar was de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij aan Amnesty maar liefst € 3,6 miljoen. We zijn de Nationale Postcode Loterij heel dankbaar dat zij besloten hebben ons werk op deze wijze structureel te steunen.

Goed Geld Gala Nationale Postcode Loterij 2020
© © Roy Beusker Fotografie

Extra Gift

Elk jaar stelt de Nationale Postcode Loterij extra giften voor speciale projecten beschikbaar. In 2016 werd een verzoek van Amnesty International gehonoreerd om het driejarig project Protect Civilians te starten. Wij ontvingen daarvoor een extra bijdrage van € 1,785 miljoen.

In 2018 ontving Amnesty uit de opbrengst van de Postcode Loterij van 2017 ruim € 2,3 miljoen voor Code Yellow. In dit project wordt de strijd aangegaan met cybercriminelen die het mensenrechtenactivisten steeds moeilijker maken hun werk uit te oefenen. Een multidisciplinair team van hackers en cyberexperts van wereldwijd topniveau combineren het klassieke onderzoeks- en campagnewerk van Amnesty International met de allerbeste technische expertise op het gebied van online surveillance en beveiligde communicatie. Dit Cyber Defence Team onderzoekt pogingen tot spionage en andere vormen van ontwrichting van de burgermaatschappij en stopt deze snel.

Meer weten of meespelen?

Bekijk dan de website van de Nationale Postcode Loterij.