Incasso

Sinds 2016 incasseert Amnesty de ledenbijdragen vanuit rekeningnummer NL28DEUT0265186439. Op uw rekeningafschrift ziet u hierbij de naam Buckaroo Stichting Derdengelden staan.

In de omschrijving bij de betaling kunt u zien dat het om uw lidmaatschapsbetaling aan Amnesty gaat. Het kan voorkomen dat u hiervan een melding krijgt in uw internetbankieromgeving. Dit is per bank verschillend.

Vanaf de Buckaroo Stichting Derdengelden-rekening wordt het geld gestort op de rekening van Amnesty.

Efficiënt incassoproces

Wij hebben voor deze incassowijze gekozen om ons incassoproces efficiënter te maken. Buckaroo neemt een deel van het proces over dat wij eerst handmatig moesten doen. Dit scheelt ons tijd, terwijl de kosten gelijk blijven. Zo kunnen we onze middelen efficiënter inzetten.

Buckaroo Stichting Derdengelden

Derdengelden zijn geldsommen van klanten van Buckaroo Stichting Derdengelden, zoals Amnesty, die door Buckaroo worden beheerd. Buckaroo is een payment service provider met een licentie bij de Nederlandsche Bank.

De bedoeling van deze opzet is tweeledig:

  • Buckaroo kan niet over de derdengelden beschikken, en ze dus ook niet gebruiken voor andere doeleinden.
  • Bij een eventueel faillissement van Buckaroo vallen de derdengelden bestemd voor klanten van Buckaroo buiten het faillissement.