Amnesty.nl maakt gebruik van cookies om de content beter op uw voorkeur af te kunnen stemmen.     Meer informatie

Voor bedrijven

Fiscaal voordeling schenken voor bedrijven

Geven met fiscaal voordeel: een gift aan een goed doel zoals Amnesty is voor bedrijven aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

Geven met fiscaal voordeel

Giften gedaan door een bedrijf of organisatie zijn fiscaal aftrekbaar. De aftrek bedraagt ten hoogste 50% van de winst met een maximum van € 100.000 (Artikel 16 Wet Vennootschapsbelasting). Belangstelling? Neem dan contact op met Roland van Veen van de afdeling Fondsenwerving & Marketing: r [dot] vanveen [at] amnesty [dot] nlAmnesty Nederland is een erkend goed doel. Het CBF beoordeelt goede doelen als toezichthouder op een aantal onderwerpen en heeft vastgesteld dat Amnesty voldoet aan de geldende normen. Meer weten over wat Amnesty doet met jouw donatie? Bekijk Amnesty's bestedingen in het 
Jaarverslag.