Amnesty.nl maakt gebruik van cookies om de content beter op uw voorkeur af te kunnen stemmen.     Meer informatie

Periodiek schenken: maak je gift fiscaal aftrekbaar

Met een periodieke schenking wordt je gift direct volledig fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van je inkomen kun je tot maximaal 52% van je gift terugkrijgen.

Je kunt je gift aan Amnesty International volledig fiscaal aftrekbaar maken door deze om te zetten in een periodieke schenking met een minimale looptijd van vijf jaar. Je gift wordt direct voor 100 procent aftrekbaar van de belasting, ongeacht de hoogte van de gift of je inkomen. Maximaal belastingvoordeel dus, zonder aftrekbeperkingen.

Voordelen van een periodieke schenking:

  • Je mag je bijdrage jaarlijks als aftrekpost opvoeren bij je aangifte inkomstenbelasting;
  • Je kunt het belastingvoordeel desgewenst gebruiken om je steun te verhogen;
  • Je strijdt structureel mee voor de mensenrechten.

Bereken hier je fiscale voordeel.

Snel en eenvoudig te regelen

Het laten vastleggen van je periodieke schenking is heel eenvoudig. Download hier het formulier en stuur dit ingevuld naar:

Amnesty International
T.a.v. Ledenadministratie
Antwoordnummer 10840
1000 RA Amsterdam

Wij vullen de gegevens aan en sturen vervolgens het originele formulier naar je terug voor jouw administratie.

Belangrijk bij de belastingaangifte:

  • Het RSIN/fiscaal nummer van Amnesty is: 003025627.  
  • Een transactienummer is alleen van toepassing op Overeenkomsten Periodieke gift (de z.g. onderhandse aktes: aktes die zonder tussenkomst van een notaris tot stand zijn gekomen). Deze overeenkomsten zijn ingegaan, op of na 1 januari 2014. Het transactienummer daarvan staat vermeld op de Overeenkomst Periodieke gift waarvan je het origineel van ons retour hebt ontvangen (boven het RSIN nummer).  
  • Let op: schenkingsakten die zijn opgemaakt door een notaris hebben geen transactie-nummer. Hier is door de Belastingdienst echter geen rekening mee gehouden bij de aangifte inkomstenbelasting 2015. Het aangifteprogramma is zo ingesteld dat een transactienummer vermeld moet worden. Als je bij je belastingaangifte wordt gevraagd om het transactienummer van je periodieke gift in te vullen, dan kun je hier een 0 (nul) noteren. De Belastingdienst heeft bevestigd dat een nul ingevoerd mag worden als de overeenkomst geen transactienummer heeft.

Periodiek schenken: meer mensenrechten voor hetzelfde geld

Door je bijdrage vast te leggen als periodieke schenking met een looptijd van minimaal vijf jaar, kun je een groot deel hiervan terugontvangen. Je kunt er ook voor kiezen het belastingvoordeel ten goede te laten komen aan het werk van Amnesty. Op deze manier kan Amnesty voor nóg meer mensen opkomen!

Voorbeeldberekening*

Gewone schenking

Periodieke schenking

Jaarlijkse bijdrage aan Amnesty

€ 60,-

€ 100,-

Teruggave belasting

€ 0,-

€ 42,-

Jouw jaarlijkse netto bijdrage aan Amnesty

€ 60,-

€ 58,-

* Dit voorbeeld gaat uit van een tarief inkomstenbelasting van 42 procent; de belastingteruggave is afhankelijk van je belastingtarief.

Met een periodieke schenking strijd je structureel mee voor een wereld waarin vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid zijn gewaarborgd.

 

DownloadsGrootte
formulier_periodieke_gift_2016.pdf131.62 KBAmnesty Nederland is een erkend goed doel. Het CBF beoordeelt goede doelen als toezichthouder op een aantal onderwerpen en heeft vastgesteld dat Amnesty voldoet aan de geldende normen. Meer weten over wat Amnesty doet met jouw donatie? Bekijk Amnesty's bestedingen in het 
Jaarverslag.