Dorpsbewoners en handelaren bij de markt van het dorp Ghina, Eritrea
© ©JordiStock

Duizenden mensen ontvluchten Eritrea

Waarom precies?

 

De Eritrese president Isaias Afewerki bij de VN
© © UN Photo/Lou Rouse

Wat is er aan de hand in Eritrea?

Het Afrikaanse land Eritrea was in het verleden een Italiaanse kolonie, en maakte later deel uit van Ethiopië tot het in 1993 de onafhankelijkheid uitriep. President Isaias Afewerki is er sindsdien aan de macht. Er bestaat in Eritrea maar één politieke partij, de regeringspartij People’s Front for Democracy and Justice (PFDJ). Er zijn sinds 1993 geen verkiezingen geweest. In Eritrea wonen zo’n 5 miljoen mensen. De partij van Afewerki regeert met harde hand en duldt geen tegenstand. Critici en tegenstanders worden opgepakt en de mond gesnoerd.

Tekening van een marteling in een Eritrese gevangenis.
© Private

Waarom ontvluchten mensen Eritrea?

De mensenrechtensituatie in Eritrea behoort tot één van slechtste ter wereld. Het land wordt ook wel ‘het Noord-Korea van Afrika’ genoemd. Er is geen persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting en religie zijn beperkt. Kritiek op de regeringspartij en president wordt niet op prijs gesteld. Er zijn duizenden gewetensgevangenen. Willekeurige arrestaties, gedwongen verdwijningen, marteling en lange detenties zonder toegang tot een advocaat of zonder aanklacht komen veel voor. Daarnaast moet iedere bewoner van Eritrea van tussen de 18 en 50 jaar in dienst. Officieel voor 18 maanden, maar in de praktijk moeten mensen jaren en soms zelfs tientallen jaren zwaar werk verrichten. Kinderen onder de 18 jaar krijgen militaire training.

Eritrese vluchtelingen in een kamp in Sudan.
© Fred NOY

Waar gaan Eritrese vluchtelingen heen?

Om officieel Eritrea te verlaten moet je een uitreisvisum aanvragen, wat vaak wordt geweigerd. Veel mensen die vluchten doen dit met gevaar voor eigen leven. Ze gaan de grens met buurland Ethiopië over en proberen zo via Sudan, Egypte, Libië en de Middellandse Zee naar Italië en andere Europese landen, of de VS te gaan. Bekijk in deze animatie het vluchtverhaal van Senai. In Nederland wonen ongeveer 20.000 Eritreeërs. In 2018 vroegen bijna 3.000 Eritreeërs asiel aan. Tijdens en kort na de onafhankelijkheidsoorlog met Ethiopië in de jaren tachtig en begin jaren negentig kwamen de eerste Eritreeërs naar ons land. De jongere generatie die vlucht voor de dictatuur van Afewerki, is vanaf 2000 naar Nederland gekomen.

De in Italië geboren Eritrese Winta Yemane tijdens een actie.
© Medhin Paolos

De lange arm van de Eritrese regering

Zelfs als mensen uit Eritrea vluchten, zet de onderdrukking door. Vooral critici van de regering, journalisten, activisten en mensenrechtenverdedigers worden ook in het buitenland in de gaten gehouden. Daar worden zij lastiggevallen, geïntimideerd en aangevallen. Dit gebeurt door aanhangers van de regeringspartij PFDJ, en ook door de jeugdbeweging van die partij, de Young People’s Front for Democracy and Justice (YPFDJ). Eritreeërs moeten ‘diasporabelasting’ betalen in ruil voor hulp van de ambassade. De generatie die in de jaren tachtig en negentig naar Nederland kwam, heeft vaak de Nederlandse nationaliteit, reist naar Eritrea voor familiebezoek en heeft minder last van intimidatie dan de jongere generatie die vluchtte vanwege de onderdrukking.

Amnesty International
© Amnesty International

Wat wil Amnesty?

Amnesty International roept de overheid van Eritrea op om een einde te maken aan de aanvallen en intimidaties van dissidenten in Eritrea zelf en in het buitenland. Beschuldigingen van bedreigingen en aanvallen moeten zorgvuldig en onafhankelijk worden onderzocht. Ook worden de autoriteiten van Nederland (en ook het Verenigd Koninkrijk, Italië, Zwitserland, Zweden en Kenia – in deze landen wonen veel Eritreërs) opgeroepen om alle Eritrese mensenrechtenverdedigers in hun landen te beschermen. Amnesty zet zich in tegen schendingen van mensenrechten. In Eritrea gaat het onder meer om: het recht om het land te verlaten, de verplichte dienstplicht, het gebrek aan vrijheid van meningsuiting en religie, willekeurige detentie zonder aanklacht of rechtszaak, gewetensgevangenen en marteling.