Bart van Kuijk
© Amnesty International

‘Door corona hebben we ons versneld opnieuw moeten uitvinden’

Voor het tweede jaar op rij steeg het aantal leden in 2021 aanzienlijk. En de totale inkomsten kwamen voor de tweede keer in de geschiedenis van Amnesty Nederland boven de 30 miljoen. Dat terwijl collectanten niet de straat op konden en ledenwervers een groot deel van het jaar niet de deuren langs mochten. Hoe hebben de fondsenwervers dat voor elkaar gekregen? Een gesprek met manager Fondsenwerving en Marketing Bart van Kuijk.

‘Voor goede doelen is de belangrijkste methode om nieuwe leden te werven face-to-face-werving, aan de deuren en op straat. Maar we merken dat dit soms tot ergernis leidt onder de Nederlandse bevolking. Aan die groeiende ergernis willen wij als Amnesty zo min mogelijk bijdragen. Daarom besloten we een aantal jaren geleden al nieuwe wervingsmethodes uit te proberen. We hadden alles daarvoor in de steigers staan, maar het was spannend om de beproefde oude wervingsmethodes terug te schalen ten behoeve van nieuwe methodes. Maar door corona werden we min of meer gedwongen ons versneld opnieuw uit te vinden.

Voorheen kwam nog 70 tot 80 procent van onze nieuwe leden binnen via face-to-face-werving, in 2021 was dat minder dan de helft. Het lukte ons om een groot deel van onze nieuwe leden te werven via sociale media. We plaatsten er onder andere ledenwervende advertenties. Daarnaast vroegen we er mensen petities te ondertekenen. Als ondertekenaars toestemming gaven om door ons benaderd te worden, belden we ze daarna op om ze te informeren over het werk van Amnesty en ze te vragen of ze lid wilden worden. We werken daarvoor met de allerbeste mensen, die heel goed kunnen uitleggen waarom we leden nodig hebben voor het werk dat we doen. Die mensen opleiden en zorgen dat hun gesprekken voelen als een fijn, inhoudelijk gesprek over mensenrechten, is veel werk.

Ik ben dankbaar dat de directeur, het bestuur en de ledenraad ons de ruimte hebben gegeven om te innoveren. We vroegen hun te investeren in iets met een onzekere toekomst. Dat ze daar ja op durfden te zeggen, getuigt van lef en visie. En het heeft gewerkt.’

Niet alleen het ledenaantal groeide, ook de totale inkomsten kwamen boven de 30 miljoen. Waardoor is dat te verklaren?
‘Met name door bijzonder hoge inkomsten uit nalatenschappen. We zien dat steeds meer mensen nalaten aan Amnesty. Überhaupt is het een trend dat het opnemen van een goed doel in je testament normaler wordt. Dat vind ik heel bijzonder, dat mensen daarvoor kiezen. Mensen hebben hele persoonlijke overwegingen. Dat ze een bepaald onderwerp heel erg belangrijk vinden. Ik vind het zo bijzonder dat mensen zo’n beetje hun hele leven al Amnesty-lid zijn geweest en dan zeggen: “De strijd voor mensenrechten moet doorgaan, ook na mijn dood.” Ik vind het een belangrijke opdracht voor Amnesty en mezelf om daaraan gehoor te geven.’

In 2021 introduceerden jullie ook de maaltijdbox. Hoe kwamen jullie op dat idee?
‘Ah, de maaltijdbox, dat was verreweg het leukste project van 2021! Inhoud en geld gingen hier hand in hand: we verdienden aan de verkoop van maaltijdboxen maar droegen er ook aan bij dat mensen op een heel indringende manier bezig waren met de kwestie van de Oeigoeren. Het idee ervoor ontstond tijdens ons innovatietraject. Een aantal collega’s hebben het idee bedachten samen werkten we het verder uit. We werkten samen met een leuke partner: de Krat biologische maaltijdboxen. Het was enorm veel werk en we vonden het heel spannend, omdat we geen idee hadden hoeveel mensen er zouden meedoen. Dat we uiteindelijk erin slaagden om ruim 1.300 boxen te verkopen, hadden we nooit verwacht. Maar het belangrijkste was de superhoge waardering die de deelnemers eraan gaven.’

Meer over dit onderwerp