Een inheemse man patrouilleert in de Amazone om illegale landroof te voorkomen
© Gabriel Uchida

Bosbranden Amazone bedreigen inheemse bevolking

De Amazone in Brazilie, met inheemse gebieden in geel en gebieden waar Amnesty begin 2019 onderzoek deed in oranje.

Wat is er aan de hand?

Elke minuut gaat er een oppervlakte van ruim anderhalf voetbalveld aan regenwoud in vlammen op. Dit bedreigt het regenwoud en vooral de inheemse bevolking. Zij zijn beschermd door Braziliaanse wetgeving en internationaal mensenrechten. Volgens de Braziliaanse grondwet hebben inheemse volken recht op hun land, het gebruik ervan en de natuurlijke hulpbronnen. Landroof en illegale houtkap binnen hun gebieden zijn misdrijven. Volgens VN- en ILO-verdragen hebben inheemse volken recht op vrije en goed geïnformeerde inspraak bij projecten die gevolgen hebben voor hun land en rechten.

 

Illegale ontbossing in gebied van de inheemse Uru-Eu-Wau-Wau in Brazilie
© © Gabriel Uchida

Wat is de oorzaak?

De Amazone is het leefgebied van verschillende inheemse volken. Die leven er in harmonie met de natuur en voorkomen ontbossing. Maar het land wordt van hen afgepakt door mensen die het gebied willen exploiteren voor mijnbouw, houthandel, landbouw en veeteelt. Zij jagen de bewoners vaak met veel geweld weg, kappen bomen en steken de grond in brand om die geschikt te maken voor gebruik. In de periode van 1 januari tot 27 augustus 2019 waren er 77 procent meer bosbranden dan in dezelfde periode vorig jaar. De Braziliaanse president Bolsonaro probeert ngo’s de schuld in de schoenen te schuiven; hij beweert dat zij de branden aanstaken.

 

Braziliaanse president Jair Bolsonaro
© SERGIO LIMA/AFP/Getty Images

Wat is de rol van president Bolsonaro?

De op 1 januari aangetreden president Bolsonaro moedigt impliciet illegale landroof en ontbossing aan. Al in de campagne voor zijn presidentschap liet hij zich extreem laatdunkend uit over milieubescherming en over de inheemse bevolking. Hij zei dat zij economische ontwikkeling in de weg staan. Hij wil de Amazone verder openstellen voor mijnbouw, landbouw en veeteelt. Onder meer beloofde hij de milieuboetes die boswachters uitdelen af te schaffen. Intussen schroefde hij de budgetten terug van de instanties die de Amazone en de mensen die daar wonen beschermen, waardoor landrovers en houtkappers ongestraft hun gang kunnen gaan.

Wat vindt Amnesty?

Amnesty vindt dat de Braziliaanse president Bolsonaro en zijn regering verantwoordelijk zijn voor het stoppen van de branden. Zij hebben toegestaan dat het regenwoud wordt verwoest en hebben daarmee de huidige crisis veroorzaakt.  Regeringen van Amazone-landen moeten de rechten van de inheemse volken beschermen en de ontbossing tegengaan.

Lees meer over Amnesty’s standpunt.

Met de dood bedreigd en aangevallen

VRAAG BESCHERMING VOOR DE AMAZONEVROUWEN

Teken de petitie