Avondje gerechtigheid: Organiseer een bijzonder diner met impact.
© Karen Veldkamp

Actievoorwaarden Avondje Gerechtigheid Amnesty Nederland

Actievoorwaarden Avondje Gerechtigheid Amnesty Nederland

1. Avondje Gerechtigheid is een actie van Amnesty Nederland, waarbij u een duurzame maaltijdbox van De Krat kunt bestellen, die speciaal voor deze actie is samengesteld met gerechten uit een land waar de mensenrechten onder druk staan. Zo steunt u Amnesty en draagt u bij aan het bewustzijn rondom mensenrechten.

2. Op uw bestelling zijn deze actievoorwaarden van toepassing. De actievoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. De algemene voorwaarden van De Krat (https://www.dekrat.nl/algemene-voorwaarden) zijn, behalve op de feitelijke levering door De Krat, naar analogie ook van toepassing op de rechtsverhouding tussen u als klant en Amnesty als organisator van de actie en leverancier van de maaltijdboxen.

3. U kunt een maaltijdbox van het Avondje Gerechtigheid bestellen op de website van Amnesty Nederland (www.amnesty.nl/avondjegerechtigheid), zolang de voorraad strekt. Een maaltijdbox voor vier personen kost € 100,- en een box voor zes personen kost € 150,-. De opbrengst minus de kosten gaan naar het werk van Amnesty. Wijzigingen in het aanbod, de prijs en bezorgkosten zijn voorbehouden.

4. Amnesty werkt voor deze actie samen met De Krat, een gerenommeerde leverancier van duurzame maaltijdboxen die sinds 1 december 2015 officieel B Corp gecertificeerd is. De Krat verzorgt de samenstelling en levering van de maaltijdboxen in opdracht van Amnesty.

5. De maaltijdboxen van Avondje Gerechtigheid kunnen geleverd worden in heel Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden. De genoemde levertijden zijn indicatief en daar kunnen geen rechten aan worden ontleend. Uiterlijk de avond voor bezorging kunt u een e-mail verwachten van de bezorgdienst genaamd Multi-Vers met daar in de indicatie van een nauwer bezorgtijdvak.

6. Een bestelling kan kosteloos worden geannuleerd tot zeven dagen voor de leverdatum. De door u betaalde vergoeding wordt in dat geval binnen dertig dagen aan u terugbetaald. Bij latere annulering vindt geen restitutie plaats. Het wettelijke herroepingsrecht bij koop op afstand is niet van toepassing wegens de aard van het product.

7. Voor eventuele klachten over de maaltijdbox kunt u contact opnemen met Amnesty (via: servicecenter@amnesty.nl of 020 – 626 44 36). Voor vragen over de bezorging kunt u terecht bij De Krat (via: info@dekrat.nl of bij de bezorgdienst Multi-Vers via info@multi-vers.nl). Een klacht dient uiterlijk binnen twee dagen na levering per e-mail (servicecenter@amnesty.nl) bij Amnesty te zijn ingediend. Indien Amnesty de klacht honoreert, heeft u recht op kosteloze levering van een nieuwe maaltijdbox of, ter keuze van Amnesty, vergoeding van de betaalde prijs inclusief bezorgkosten. Iedere andere vorm van (schade)vergoeding is uitgesloten.

8. Amnesty en De Krat zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken om de maaltijdbox te leveren. We hebben uw adres, e-mail en mobiele telefoonnummer nodig voor de bezorging. We zullen uw gegevens uitsluitend aan derden verstrekken voor zover noodzakelijk om de overeenkomst uit te voeren en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).