Zullie en hullie kinderrechten, 9 december in Breda

Zullie en hullie kinderrechten, 9 december in Breda

De derde mensenrechtenlezing Breda wordt gehouden door Carla van Os.

Zij is als onderzoeker kinderrechten verbonden aan de RU Groningen. Voorheen was ze werkzaam bij Stichting Vluchteling en bij Defence for Children.

In haar lezing zal ze focussen op de rechten van vluchtelingenkinderen.

zaterdag 9 december 2017
16.00 – einde: 17.30 uur
Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11, Breda
toegang: vrije gave voor een goed doel

De mensenrechtenlezing is een initiatief van Zinsverband i.s.m. Amnesty International en wil jaarlijks, rond de Internationale Dag van de Mensenrechten (10 december), aandacht vragen voor een thema dat aan mensenrechten is gelieerd.

Over de spreker:
Carla van Os (1968) studeerde orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (1986-1992), journalistiek aan de Fontys Hogeschool in Tilburg (1993-1997) en Nederlands recht aan de Universiteit Leiden (2001-2005). Carla heeft als voorlichter bij Stichting Vluchteling (1996-2005) gewerkt en als jurist bij Defence for Children (2005-2014). In die laatste functie was zij programmamanager kinderrechten & migratie. Sinds augustus 2014 werkt Carla als onderzoeker bij het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkt aan een promotieonderzoek naar de Best Interests of the Child-Asssesment voor de besluitsvorming in de asielprocedure van recent gearriveerde minderjarige asielzoekers.